Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI c naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Czytelniczym READ ON! wspierającym czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10 – 13 lat. Organizatorem projektu jest Oxford University Press.

Cele Projektu:

1. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku

2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa

3. Wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

4. Wsparcie szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa