Piątek 14.12.2018

Aktualności

Klauzula informacyjna

            Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej ,  z siedzibą przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie ,tel:227585984 , adres e-mail: sp10pruszkow@wp.pl

2.     Inspektor Ochrony Danych tel. 500-478-533 adres e-mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

3.     Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO

4.     Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia  danych np.: Synergia Librus e-dziennik,

5.     Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6.     Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

8.     Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa