Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Profil szkoły


     Motto, które przyświeca

całej społeczności uczniowskiej i nauczycielom

 

"Choćbyś gwiazdy znał na niebie,

Jeszcze musisz znać ..... sam siebie." 

                       Maria  Konopnickia

 

BAZA SZKOŁY

 

 

 

·         Budynek szkolny - 1652 m2

·         Sale lekcyjne 

·         Sala komputerowa  z dostępem do sieci Internet

·         Sala gimnastyczna z zapleczem

·         Oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich

·         Świetlica

·         Biblioteka szkolna z czytelnią i Centrum Multimedialnym

·         Radiowęzeł szkolny

·         Gabinet pielęgniarki

·         Kuchnia i stołówka

·         Pomieszczenia administracyjne

·         Nowoczesne boiska

·         Plac zabaw

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY:

 

 

·         Zajęcia obowiązkowe zgodnie z planem nauczania 

·         Terapia pedagogiczna i zajęcia wyrównawcze

·         Koła przedmiotowe

·         Zajęcia pozalekcyjne

·         Zajęcia z logopedą i psychologiem

·         Zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

·         Gimnastyka korekcyjna

        Nauka pływania

TRADYCJE SZKOLNE:

 

 

·         Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

·         Pasowanie na ucznia w klasach I

·         Przyjmowanie uczniów klas IV w poczet uczniów klas starszych

·         Akcja "Sprzątanie Świata"

·         Akcja "Góra Grosza"

·         Festyny rodzinne

·         Szkolne Jasełka i Wielkanoc

·         Organizowanie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

·         Wyjazdy na wycieczki i "Zielone Szkoły"

·         Realizacja programów profilaktycznych

·         Obchody "Dnia europejczyka", "Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka" 

·         Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i Dzień Sportu

·         Dyskoteki: Andrzejkowa, Karnawałowa, Walentynkowa

·         Udział w konkursach i olimpiadach

·         Uczestnictwo w Rajdach

·         Udział w imprezach organizowanych przez MOK

·         100% frekwencja we wszystkich dyscyplinach WOM

·         Uczestnictwo we wszystkich imprezach organizowanych przez Urząd Miasta

·         Działalność charytatywna na rzecz dzieci będących pod opieką TPD 

Udział w innych ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa