Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Konkursy

2016/2017

Powtórny sukces Moniki Burkot ! 

 

Monika Burkot, uczennica klasy VI a,  powtórzyła sukces z ubiegłego roku szkolnego i  ponownie została FINALISTKĄ Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.

 

W tym roku szkolnym odbyła się XIII edycja konkursu, do którego nasza szkoła przystąpiła już szósty raz - uczestniczyło w nim 19 uczniów  z klas szóstych, zainteresowanych problematyką poprawności językowej; do 2. etapu zakwalifikowało się 14 uczestników. Jak co roku uczniowie przygotowywali się do konkursu na zajęciach koła polonistycznego prowadzonego przez  p. Agnieszkę Wierzbowską. Celem trzyetapowego konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. Zaszczytny i nobilitujący tytuł Finalisty otrzymują uczniowie, którzy w 2. etapie uzyskali minimum 95% poprawnych odpowiedzi.

 

W ubiegłych latach FINALISTAMI z naszej szkoły byli:

Karolina Litwin (trzy razy!), Izabela Gmyrek, Katarzyna Marlęga (dwa razy) , Marta Rozenek, Milena Wojciuk (dwa razy), Wiktoria Włodarczyk (dwa razy), Aleksandra Otłowska, Julia Mikos.

 

Zainteresowani mogą sprawdzić swe kompetencje na:

http://poprawnapolszczyzna.pl/przygotuj_sie.html

 
 

Szanowni rodzice ,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie pragnie poinformować o wielkim  sukcesie naszej uczennicy klasy VI a - Zofii Stopińskiej, która została laureatką Ogólnopolskiego  Konkursu im. Jana Parandowskiego.

Była to  XXVII edycja konkursu organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski  na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Konkurs ten, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski  za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie na świecie. W tym prestiżowym ogólnopolskim konkursie w bieżącym roku wielce zaszczytny tytuł LAUREATKI przypadł właśnie Zosi Stopińskiej.  Jej opowiadanie pt. „Jeden dzień z życia… piłki?” tak bardzo spodobało się szacownemu jury, że zostało odczytane przez aktorkę teatrów warszawskich w trakcie uroczystej gali  wręczenia nagród w siedzibie PKOl w Warszawie, która odbyła się 12.06.2017 r.  Ponadto Zosia udzieliła swojego pierwszego wywiadu dla programu I Polskiego Radia, a opowiadanie można przeczytać w zbiorze nagrodzonych prac .

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 składa serdeczne gratulacje Zosi, jej rodzicom oraz  serdeczne podziękowania  dla Pani Agnieszki Wierzbowskiej – opiekunki literackiej.

Więcej informacji o konkursie na http://www.olimpijski.pl/   oraz

http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1708,xxvii-konkurs-im-jana-parandowskiego-2017.html

      

 

 


 
 

W konkursie Gminnym Matematycznych pod patronem Naczelnika Wydziału Edukacji w Pruszkowie z naszej szkoły dwóch uczniów uzyskało bardzo dobry wynik

I miejsce w klasach IV zajął Antoni Malcherek, III miejsce w klasach V Hubert Pruszkowski

 

             

 

Wielkie gratulacje dla Zofii Stopińskiej uczennicy klasy VI a za zajęcie I miejsca
w Eliminacjach Powiatowych 40 Konkursu Recytatorskiego 
  " Warszawska Syrenka" w kategorii klas IV- VI.

Zosia przygotowała pod kierunkiem p. Agnieszki Wierzbowskiej wiersze:
Wisławy Szymborskiej „ Prospekt”
oraz Ludwika Jerzego Kerna  „ W ogródku”.

GRATULUJEMY

 

 

XIV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

 
 

KONKURS „NAJŁADNIEJSZY ZESZYT”

Drodzy Uczniowie!

Wasze zeszyty, to nie tylko zapis tego, co dzieje się na lekcjach. To także zbiór informacji, z których Wy sami musicie niejednokrotnie korzystać. Chcemy, abyście zadbali o swoje zeszyty. Pragniemy, abyście bez trudu potrafili znaleźć w nich to, co ważne i potrzebne. Zależy nam na tym, aby zeszyty uczniów naszej szkoły były prowadzone systematycznie i starannie, dlatego ogłaszamy konkurs na najładniejszy zeszyt w szkole.


Znalezione obrazy dla zapytania staranne zeszyty  

REGULAMIN KONKURSU

„NAJŁADNIEJSZY ZESZYT”

 

 

Adresat:

Wszyscy uczniowie kl. I - VI Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie.

 

Cele:

1. Poprawa umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisma.

2. Poprawa poziomu ortografii i interpunkcji.

3. Kształtowanie charakteru – uczenie staranności, systematyczności; wyrabianie cierpliwości, dokładności.

4. Nagradzanie uczniów systematycznych i starannych.

5. Zmotywowanie do pracy uczniów mniej dbałych.

 

Przebieg konkursu:

1.  Konkurs trwa od października 2016 r. do maja 2017 r.

 

2.  W konkursie biorą udział zeszyty uczniów klas 1- 3 i zeszyty przedmiotowe uczniów klas 4- 6.

 

3.  Wychowawca danej klasy w przypadku klas młodszych i nauczyciel danego przedmiotu w klasach starszych sprawdza zeszyt raz na dwa miesiące i wybiera najładniejszy w danej klasie. Zgłasza to koordynatorowi, który umieszcza nazwiska  właścicieli najładniejszych zeszytów na tablicy ogłoszeń przy sali nr 6.

Ponad to nauczyciele informują koordynatora o uczniach, którzy w szczególny, wyróżniający się sposób poprawili estetykę pisma i zeszytu.

4.  Zeszyty będą sprawdzane w terminach:

 •       koniec listopada
 •       początek lutego
 •      koniec marca
 •     koniec maja.

5.  Ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca.

 

6.  Uczniowie - troje w poziomach 1- 3 i 4- 6, których zeszyty będą najczęściej wybierane, otrzymają pod koniec roku szkolnego nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

 

7.  Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Otrzymają je uczniowie, którzy włożą najwięcej pracy w to, aby ich zeszyty wyglądały lepiej. Potwierdzeniem tego będą zgłoszenia do koordynatora dokonywane przez nauczycieli sprawdzających zeszyty uczniów.

 

 

Przy ocenie zeszytu przedmiotowego bierze się pod uwagę:

1 kompletność notatek i ich poprawność merytoryczną - 4p

 •     zwykle wszystkie wymagane elementy zapisu: data, lekcja, temat, treść notatki
 •    wszystkie notatki w całości
 •    notatki ze wszystkich lekcji
 •    zapisy poprawne merytorycznie

2.   poprawność zapisu - 4p.

 •  ortografia (0- 2p.)
 •  interpunkcja(0- 2p.)

3.   estetyka zapisu– 4p.

 •    kaligrafia (staranność, kształt i połączenia liter) - 1- 2p.
 •   czystość zapisów (m. in. brak skreśleń i „ozdobników”) –1p.
 • przejrzystość zapisów (pozostawianie odstępów między zapisami, nieprzekraczanie linii marginesu, podkreślanie tematów) – 1p.

 

ilość zdobytych punktów

ocena

  12 – 10

bardzo dobry

  9 - 8

dobry

  7

dostateczny

  6 - 5

dopuszczający

mniej niż 5

niedostateczny

 

 

ZASADY PROWADZENIA ZESZYTU

1.   Na pierwszej stronie zapisz nazwę przedmiotu, imię i nazwisko właściciela oraz klasę.

2.   Do pisania używaj długopisu/pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem.

3.   Tematy i ważne informacje zapisuj zielonym kolorem.

4.   Przy każdej lekcji zapisuj numer i datę na marginesie

5.   Staraj się pisać bezbłędnie.

6.   Pisz, zachowując właściwy kształt liter. Łącz je ze sobą.

7.   Zostawiaj odstępy między zapisami.

8.   Unikaj skreśleń, poprawek, używania korektora.

9.   Dbaj o to, aby kartki w zeszycie były czyste, bez zagięć i „ozdobników”.

10. Zeszyt prowadź systematycznie. Uzupełniaj braki za czas nieobecności (konieczne są wszystkie notatki).

 

 

NAJŁADNIEJSZY  ZESZYT  TO:

 •           Zeszyt prowadzony starannie.
 •           Pismo kształtne, litery połączone.
 •           Zapisy przejrzyste, bez skreśleń, poprawek, śladów korektora.
 •           Zapisy najlepiej bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 •           Kartki w komplecie, czyste, bez zagięć i „ozdobników”.
 •           Zeszyt prowadzony systematycznie.
 •            Podpisany imieniem i nazwiskiem, przedmiotem i klasą.
 •   W klasach starszych z tematami (zapisanymi lub podkreślonymi zielonym kolorem), numerami lekcji i datami.

 

 

Koordynatami konkursu są:

 

Pani Ewa Piekarz w klasach 1 – 3

Pani Jolanta Zielińska w klasach 4 - 6

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa