Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Pielęgniarka

OPIEKA ZDROWOTNA

 

Usługi zdrowotne świadczone są przez:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNI-MED" s.c

 

Pielęgniarka szkolna pani Grażyna Bryszewska

 

przyjmuje:
poniedziałek - piątek  w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I-VI biorą udział w programie  „Problem z głowy”. Jest  pierwszy ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej koncentrujący się na zwalczaniu wszawicy w szkołach podstawowych .

Celem programu jest uświadomienie rodziców jak zapobiegać wszawicy i jak z nią postępować.

Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować w sytuacjach gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.

Strona internetowa programu;  www.problem-z-glowy.pl

 
 

 

WYCIĄG
ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 
Ogólne wskazania profilaktyczne

Należy:

• unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
• myć często ręce
• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:

Rodziców

Dzieci i młodzieży

Należy:

• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

Należy:

• myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund
• jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
• umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
• unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
• przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu

Co może zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń w szkole?

• Pozostać w domu w razie choroby. Jeżeli objawy odpowiadają wymienionym wyżej objawom grypy, należy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów lub 1 dzień po ustąpieniu objawów, jeżeli objawy trwają 7 dni lub dłużej.
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, którą po jednorazowym użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem.
• W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z głową odwróconą od rozmówcy.
• Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
• Poza szkołą unikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a szczególnie masowych zgromadzeń i sportów kontaktowych.
• Przestrzegać zasad higienicznych wynikających z instrukcji uzyskanych w szkole również w domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.

Prof. dr hab. Andrzej Zieliński
Krajowy Konsultant ds. Epidemiologi

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa