Piątek 14.12.2018

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO

I  HALOWE MISTRZOSTWA TENISA ZIEMNEGO SP 10

     

  więcej zdjęć

 

 

20 października uczestnicy programu TENIS 10 realizowanego w naszej szkole przez p. Bogumiłę Pawlak wzięli udział w I Halowych Mistrzostwach Tenisa Ziemnego SP 10 . Turniej rozegrany został na kortach tenisowych Klubu Sportowego TENIS PRUSZKÓW przy stadionie ZNICZ

Klasy trzecie reprezentowali następujący uczniowie:

Klażyński Filip kl. IIIA

Dworak Aleks kl. IIIA

Kozioł Bartek kl. IIIA

Zięba Wojciech kl. IIIA

Szostek Szymon kl. IIIB

Urbaniak Artur kl. IIIB

Jezierski Antek kl. IIIC

Giś Karol kl. IIIC

Witek Szymon kl. IIIC

Bajena  Julia kl. IID

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach. Z każdej grupy do finału wchodziło dwóch zawodników. Ostatecznie w walce o I miejsce zmierzyli się: Filip Klażyński i Bartek Kozioł .Po bardzo zaciętej walce zwycięzcą turnieju został Filip Klażyński.

II miejsce zajął Bartek Kozioł

III miejsce Aleks Dworak

IV miejsce Karol Giś

Nagrodę specjalną otrzymała jedyna dziewczynka biorąca udział w turnieju – Julia Bajena z kl. IID. W swojej kategorii zajęła I miejsce

Uczniowie klas drugich, którzy   dopiero w tym roku rozpoczęli naukę gry w tenisa mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach zręcznościowych, na czas i dokładność.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!

Bardzo dziękujemy panu Rafałowi Kapuścińskiemu prezesowi Klubu Sportowego TENIS PRUSZKÓW za udostępnienie nam kortów i zorganizowanie tak wspaniałej imprezy.

          

 

    

        PROGRAM ZAJĘĆ Z TENISA ZIEMNEGO DLA KLAS I-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W PRUSZKOWIE

 

    Program adresowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Celem programu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania tenisa.

    Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako doskonałej zabawy dla dzieci, przekonanie, iż może on się rozwinąć w hobby na całe życie, a nawet stać się czymś więcej niż tylko pasją.

   Celem programu jest także pokazanie, że tenis jest łatwy poprzez stosowanie odpowiednich piłek, kortów i rakiet.

   Tenis to gra wg zasad „fair play”, co sprzyjać będzie kształtowaniu się pozytywnych postaw społecznych i eliminacji zachowań negatywnych.

   Gra w tenisa pomaga w walce z nadwagą i łagodzi stres. Odpowiednie pokierowanie grą dziecka pozwoli mu na równomierny i harmonijny rozwój fizyczny.

   Program nauczania tenisa podzieliłam na trzy etapy:

 Etap I - wprowadzający obejmuje zapoznanie ze sprzętem, różnorodne ćwiczenia z   

             piłeczką tenisową, i rakietą.

Etap II to ćwiczenia z wykorzystaniem ściany i siatki tenisowej, ukierunkowane na  

            naukę prawidłowej techniki uderzeń.

Etap III szkolenia obejmuje  egzekwowanie poszczególnych faz uderzenia piłki z  

           forhendu i bekhendu, oraz  wykorzystanie poznanych umiejętności w mini-grach   

           tenisowych. 

POSTAWY I MOTYWACJE:

Uczeń poprzez udział w zajęciach  winien:

v  wytworzyć w sobie trwałe nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego

v  kształtować umiejętności organizowania czasu wolnego

v  rozwijać ogólną i specjalną sprawność fizyczną

v  nabyć umiejętności dokonania wyboru i decyzji dotyczących rodzajów i sposobów uprawiania różnych form aktywności fizycznej

v  rozwijać poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

v  wyposażyć się w wiedzę dotyczącą przepisów i  zasad gry w mini – tenisa ziemnego

WIADOMOŚCI:

Uczeń poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych:

v  pozna zasady i przepisy gry w tenisa  ziemnego dotyczące między innymi: serwowania, systemu punktowania

v  wie jak bezpiecznie posługiwać się rakietą , piłeczką,

v  pozna prawidłową terminologię stosowaną na zajęciach z tenisa ziemnego

v  wie jak organizować sobie miejsce do ćwiczeń

v  potrafi samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę poprzedzającą zajęcia programowe

Zapewniam każdego, kto zrobi postępy i nie zabraknie mu odwagi aby doskonalić się w tej formie aktywności ruchowej, czeka ogromna radość z możliwości uczestniczenia w zabawie tenisowej.

L.P

Kształtowanie umiejętności

Temat lekcji

Liczba godzin

 

 

ETAP I .

 

 

1.Zabawy manipulacyjne oswajające z piłkami.

Ø  przekładanie piłki z jednej ręki do drugiej

Ø  toczenie piłki ręką prawą i lewą

Ø  chwyty piłki opuszczonej lub podrzuconej oburącz, jednorącz po koźle / z różnych wysokości /

Ø  podania piłki jednorącz łukiem do partnera z chwytem oburącz

2.Podania piłki

Ø  podania piłki jednorącz łukiem do partnera z chwytem oburącz

Ø  podania piłki z dołu z odbiciem o ścianę z różnych odległości

Ø  podania i chwyty w ustawieniu dwójkowym ze zmianą miejsca ćwiczących

Ø   podania łukiem zza głowy jednorącz / raz prawą, raz lewą ręką /

Ø  równoczesne podania i chwyty dwóch piłek w miejscu

Ø  w truchcie podania i chwyty piłki w górę jednorącz

Ø  w ustawieniu frontalnym podania i chwyty piłki o ścianę w miejscu

3.Rzuty piłki na odległość:

Ø  Rzuty znad głowy w ustawieniu bocznym w kierunku lotu piłki:

- w ustawieniu dwójkowym rzuty z chwytem po koźle

- w ustawieniu frontalnym rzuty na odległość prawą i lewa ręką

- w ustawieniu dwójkowym rzuty znad głowy  z zadaniem chwytu przed odbiciem piłki od podłoża

- rzuty do celu pionowego / koło, kwadrat / z różnych odległości

-rzuty do celu poziomego ułożonego na parkiecie z różnych odległości

Ø  Rzuty znad głowy piłki do koszykowej:

- w ustawieniu frontalnym rzuty znad głowy do podrzuconej piłki koszykowej

- j. w. z wysokim podrzutem piłki koszykowej

- podział na dwie przeciwległe grupy ćwiczebne – zabawa polegająca na przetoczeniu piłki koszykowej za linię przeciwnika przy pomocy rzutów znad głowy

Ø  Rzuty znad głowy o podłoże:

- rzuty znad głowy o podłoże i chwyt piłki oburącz przed drugim kozłem

- konkurs „kto mocnej” odbije piłkę o podłoże  - liczba klaśnięć przed ponownym odbicie  decyduje o wygranej

- rzuty piłki i chwyt we własną koszulę przed sobą

 

 4) Dynamiczne formy rzutów i chwytów piłki tenisowej:

Ø  Chwyty piłki z szybkim startem i powrotem na wyznaczone miejsce:

- rzut jednorącz łukiem z dołu po przekątnej o ścianę z chwytem jednorącz, połączony z biegiem na miejsce startu

- w ustawieniu dwójkowym  / jeden za drugim /stojący z tyłu dorzuca piłkę jednorącz łukiem dołem przed partnera – którego zadaniem jest dobiegnięcie do piłki i chwyt jednorącz i powrót do wyznaczonej linii

- w ustawieniu dwójkowym / naprzeciw  siebie /jeden rzuca piłkę w bok partnera  / 2 – 3 m /, po chwycie piłki powrót do wyznaczonego miejsca

Ø  Zbieranie piłki w dwójkach , czwórkach:

- w ustawieniu dwójkowym / naprzeciw siebie /leżą rakiety tenisowe – obok nich w odległości 3 -4 m znajdują się piłki tenisowe; zadanie polega na jak najszybszym ułożeniu piłkę na rakietach

- w ustawieniu czwórkowym  / na obwodzie kwadratu o boku 5 m / zadanie polega na przeniesieniu kolejno po jednej z czterech piłek do partnera i powrót z góry ustalonym wcześniej kierunkiem biegu

Ø  Rzuty i chwyty piłki po dobiegu:

- w ustawieniu dwójkowym / naprzeciw siebie /poruszając się bokiem między chorągiewkami oddalonymi o 8 m, rzut piłki znad głowy do partnera – chwyt piłki jednorącz następuje przy chorągiewce

- rzuty  znad głowy o ścianę do dwóch wyrysowanych celów / koła/ rozmieszczonych   z odległości 8 – 9 m, przemieszczając się krokiem odstawno- dostawnym

- w ustawieniu dwójkowym / naprzecie siebie / rzuty znad głowy ponad zawieszoną linką gumową / na wysokości 1 m / do partnera, tak aby przerzucić partnera stojącego w odległości 3 m os linki

- j. w. z rozbiegu  / 10 – 12 m / rzuty znad głowy prawą i lewą ręką

Ø  Rzuty i chwyty o ścianę:

- w ustawieniu frontalnym rzut łukiem z dołu o ścianę w odległości 3 m, z chwytem po dobiegnięciu i koźle piłki

5) Poruszanie się po korcie:

Ø  w ustawieniu frontalnym poruszanie się biegnąc przodem do siatki, powrót tyłem do siatki

Ø  w szeregu poruszanie się wzdłuż linii końcowych, bocznych krokiem odstawno-dostawnym

Ø  ze środka kortu poruszanie się biegnąc przodem do pól „karo” – zatrzymanie połączone z biegiem w prawo / w lewo / krokiem dostawnym do linii bocznej i z powrotem bieg tyłem

Ø  j. w. ze zmianą tempa na wyznaczonych odcinkach- szybko- wolno-szybko

Ø  bieg wahadłowy krokiem odstawno-dostawnym w poprzek kortu

Ø  poruszanie się skokiem skrzyżnym w układzie diagonalnym / po przekątnej /

Ø  bieg po kopercie – przyspieszanie na odcinkach przekątnych

Ø  wyścigi  trójkowe / czwórkowe / z linii końcowej dobiegnięcie do siatki wyskok w górę i powrót biegnąc tyłem

Ø  zabawa „ zbieranie piłek na czas” –wyścig połączony ze zbieraniem piłek do koła

Ø  wyścigi rzędów do piłek tenisowych ułożonych na główkach rakiet z obiegnięciem chorągiewki

Ø  poruszanie się z piłką utrzymywaną na środkowej części rakiety

6) Ćwiczenia przygotowujące do nauki podstawowych uderzeń  tenisowych:

Ø  ćwiczenia imitujące uderzenia piłki w tenisie:

- podrzucenie piłki rakietą do góry / od 10 – 100 cm / z próbą amortyzowania odbicia piłki przez ugięcie nóg w kolanach

- podbijanie piłki forhendową lub bekhendową na równe wysokości w miejscu

- konkurs „Kto więcej razy podbije piłkę”

- podbijanie piłki raz forhendową raz bekhendową stroną rakiety w wolnym marszu

- w ustawieniu dwójkowym / naprzeciw siebie / trzymając się za lewe ręce podbijanie piłki forhendową stroną rakiety

- j. w. na ograniczonym polu ćwiczenia / np. koło o średnicy 1m / w różnych pozycjach – półprzysiad, klęk, siad

- podbijanie piłki forhendową lub bekhendową stroną rakiety poruszając się krokiem odstawno-dostawnym  w prawo, lewo

- w ustawieniu dwójkowym  / naprzeciw siebie / podbijanie jedną piłką na zmianą, na dowolną wysokość stroną forhendową / bekhendową /

- kozłowanie piłki o podłoże na zmianę raz stroną forhendową, raz bekhendową w różnych pozycjach wyjściowych

- podbijanie piłki nieprzerwanie w górę z utrudnieniem: w miejscu, w marszu, stojąc na jednej nodze, wykonując przysiady, podbijając krawędzią rakiety, stojąc w obręczy

- podbijanie piłeczki w górę po koźle ponowne odbicie piłki – łączone odbicia stroną forhendową / bekhendową /

 

 

- w ustawieniu dwójkowym podanie piłki kozłem do partnera, którego zadaniem jest złapanie piłki rakietą

- podanie piłki do partnera, który stara się zablokować piłkę po jej odbiciu od podłoża

- odbijanie piłki po koźle przed siatkę stroną forhendową lub bekhendową

znad głowy o podłoże,  z chwytem po pierwszym koźle.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP II.

 

 

1.Ćwiczenia przy  ścianie:

Ø  rzuty jednorącz piłki o ścianę i chwyt jednorącz / bez odbicia piłki o podłoże /

Ø  j. w. z  jednym odbiciem i klaśnięciem w dłonie

Ø  w ustawieniu dwójkowym : jeden z partnerów rzuca piłkę jednorącz , drugi chwyta jednorącz  / bez kozła /

Ø  odbijanie piłki rakietą ponad wyrysowaną siatką na ścianie , odległości 1m, 2m, 3m

Ø  uderzenia piłką po koźle  w wyrysowaną tarczę na ścianie

Ø  j. w. uderzenia wolejowe / bez kontaktu piłki z podłożem /

Ø  uderzenie forhendowe / bekhendowe /ze zwiększaniem odległości od ściany

Ø  gra o ścianę z partnerem

Ø  gra o ścianę z partnerem z założeniem, kto odbija stroną forhendową, a kto bekhendową 

2.Nauka uderzeń piłki po odbiciu od podłoża :

Ø  zabawowa  forma uderzania piłki na odległość – partner zaznacza odległość

Ø  ćwiczenie uderzeń do trzech wyznaczonych celów

Ø  uderzenie piłki w kierunku partnera po podaniu przez drugiego partnera  będącego przy siatce

Ø  uderzenie piłki stroną forhendową podaną przez partnera połączone z biegiem wokół kortu do drugiego rzędu

Ø  kolejne trzy uderzenia piłki stroną bekhendową podaną przez nauczyciela  / będącego przy siatce /

Ø  gra „Baseball” – jedna drużyna uderza piłkę z różnych miejsc na polu tenisowym, natomiast druga chwyta piłkę / tylko jedną ręką /

3.Podanie rozpoczynające grę – serw:

Ø  rzuty na odległość piłki po przekątnej znad głowy

Ø  rzuty na wysokość  - ćwiczący stara się rzucić piłkę jak najwyżej

Ø  rzuty na dokładność – wykonywanie rzutów do wyznaczonych miejsc na korcie

Ø  połączenie rzutów na odległość i dokładność – w ustawieniu dwójkowym rzuty na wprost i po przekątnej ponad siatką

Ø  drużynowe  rzuty z zaznaczeniem trafień w tarczę trzymaną przez jednego z uczniów

Ø  wielokrotne rzuty z rogów kortu na celność z trafianiem w pole ”karo” po przekątnej

Ø  w ustawieniu w czterech rzędach wymiana uderzeń piłki z głębi  kortu po obu przekątnych

Ø   serowanie do partnera ze środka kortu – forma rywalizacji – para otrzymuje 1 pkt. Jeśli partner chwyci piłkę po jednym odbiciu od podłoża

Ø  serwowanie z określonych miejsc na korcie:

- serw po przekątnej zza siatki

- serw z pola „karo”

- serw z przed linii końcowej

- serw zza linii końcowej

Ø  współzawodnictwo zespołowe: drużyna A i kolejno B serwuje diagonalnie po 20 piłek / każdy z graczy ma 5 piłek /, zaliczony punktem  jest serw na drugą stronę kortu; wygrywa drużyna, która uzyska więcej punków w jednej rundzie

Ø  6 graczy ustawionych dookoła kortu w równych odstępach serwuje po dwie piłki z każdego rogu, zmiana następuje zgodnie z kierunkiem ruchów wskazówek zegara

Ø  punktowe serwowanie w określone miejsce za siatką / np. obręcz /

Ø  serowanie według zasad tzn. uczniowie serują z każdego rogu kortu, warunkiem ponowienia próby jest celny serw w pole serwisowe przeciwnika

4.Nauka uderzenia piłki z powietrza –  wprowadzenie do woleja.

Ø  w ustawieniu dwójkowym, jeden z ćwiczących wykonuje podanie piłki rzutem od doły, drugi natomiast zatrzymuje ją otwartą dłonią

Ø  chwytanie piłki po dorzucie od partnera, przed sobą po aktywnym wykonaniu ruchu do piłki

Ø  blokowanie piłki przez partnera z konkretnym zadaniem skierowania jej do stóp wyrzucającego piłkę

Ø  blokowanie piłki stojąc tyłem oparty o ścianę – bez możliwości korygowanie ruchu w tył

Ø  w ustawieniu dwójkowym w poprzek kortu wymiany wolejowe na dwa uderzenia: pierwsze w górę  / zatrzymując piłkę /, drugie w kierunku partnera

Ø  w ustawieniu frontalnym uderzenia wolejowe o ścianę w odległości 2 – 3 m

Ø  w ustawieniu dwójkowym , jeden z graczy podaje piłkę ręką , drugi wykonuje uderzenie wolejowe stojąc tuż za siatką

Ø  j. w. z podaniem forhendowym nad siatką  i uderzeniem wolejowym w kierunku podającego gracza

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ETAP III.

 

1.Uderzenie piłki z forhendu:

Ø  ustawienie w szeregu – nauczyciel objaśnia poszczególne fazy uderzenia z forhendu / dla praworęcznych /:

·         postawa – ręce ugięte w łokciach przed tułowiem, nogi w małym rozkroku, rakieta główką skierowana do góry

·         zamach ręki uderzającej w prawo dołem w tył

·         krok lewej nogi w przód w skos

·         skręt tułowia w prawo

·         uderzenie

Ø  ćwiczenia bez piłki – nauczyciel wypowiada poszczególne fazy uderzenia, uczniowie naśladują jej przebieg

Ø  podrzucenie piłeczki przez nauczyciela  / stojącego z boku / i uderzenie z forhendu z miejsca,  z zachowaniem jego poszczególnych składowych

Ø  samodzielne podrzucenie piłeczki i uderzenie z forhendu

Ø  uderzenia piłki z forhendu z odległości 3 -5 m od ściany

Ø  w ustawieniu w czterech  rzędach uderzenia piłki po linii prostej nad siatką

Ø  j. w. uderzenia z forhendu po przekątnej

Ø  z podrzutu nauczyciela uderzenie z forhendu w określone miejsce na korcie np. materac ułożony na linii końcowej , w strefie środkowej kortu, lub tuż za siatką

2.Uderzenie piłki z bekhendu:

Ø  ustawienie w szeregu  - nauczyciel objaśnia poszczególne fazy uderzenia piłki z bekhendu / dla praworęcznych /:

·          postawa – ręce ugięte z łokciach przed tułowiem, nogi w małym rozkroku, rakieta główką skierowana do góry

·         zamach rąk w lewo dołem w tył

·         krok prawej nogi w przód w skos

·         skręt tułowia w  lewo

·         uderzenie

Ø  przebieg ćwiczeń bez piłki, z piłką identyczny jak w przypadku nauki uderzenia z forhendu

 

3.Mini gry na małym polu tenisowym:

Ø  na czterech polach „karo”, równocześnie czterech graczy rozgrywa mini – gry tenisowe z założeniem:

v  wprowadzenie piłki do gry następuje poprzez uderzenie piłki z forhendu

v  początkowo gry odbywają się bez użycia siatki

v  nie wolno atakować piłki od góry  / smecz /

Ø  po rozegraniu mini-gier bez użycia siatki przystępujemy do gier przez siatkę z zachowaniem następujących zasad:

v  gra odbywa się na polach „karo”

v  serwujący podaje piłkę sprzed pola serwisowego  na przemian z prawej i lewej strony

v  serwowana piłka musi trafić w pole serwisowe przeciwnika po przeciwnej jego stronie

v  serwujący ma do dyspozycji dwa podania

v  po każdych dwóch nieudanych próbach następuje zmiana podającego

v  odbierający nie może uderzyć piłki z woleja

v  zasady punktowanie są następujące: 1-0, 2-0, 2-1 itd. – aż do zdobycia 6 punktów

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      OPRACOWAŁA :   mgr  PAWLAK  

                                                                                                                                BOGUMIŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa