Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Historia

      Nasze dzieje ... 

    

   Oświata i wychowanie na terenie Pruszkowa była i jest integralną częścią dziejów miasta.

Rozwój szkolnictwa był tu uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji polityczno – ekonomicznej kraju i polityki oświatowej, a także od czynników lokalnych związanych z funkcjonowaniem miasta.   

 

 Oświata i wychowanie na terenie Pruszkowa była i jest integralną częścią dziejów miasta.Rozwój szkolnictwa był tu uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji polityczno – ekonomicznej kraju i polityki oświatowej, a także od czynników lokalnych związanych z funkcjonowaniem mias Oświata i wychowanie na terenie Pruszkowa była i jest integralną częścią dziejów miastRozwój szkolnictwa był tu uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji polityczno – ekonomicznej kraju i polityki oświatowej, a także od czynników lokalnych związanych z funkcjonowaniem mias

Trochę historii

Lata 50/60

W dynamicznie rozwijającym się Pruszkowie notowano najwyższy w okresie powojennym wyż demograficzny. Pojawiła się zatem konieczność tworzenia nowych placówek oświatowych. Ówczesne władze zadecydowały o budowie nowej szkoły podstawowej. Pod zabudowę przeznaczono prywatne działki jednego z mieszkańców przemysłowej dzielnicy Gąsin, oddzielonej od pozostałej części Pruszkowa torami kolejowymi i przepływającą rzeką Utratą. Wówczas było to zaplecze miasta, gdzie nie istniała żadna placówka oświatowa i nie funkcjonowało życie kulturalne. Dzieci z tej dzielnicy uczęszczały do odległej Szkoły Podstawowej nr 9 na Żbikowie.

Rok 1961

Rozpoczęto prace budowlane.  Oddanie szkoły do użytku zaplanowano na dzień 1 września 1963 roku, mimo, że budowa przebiegała sprawnie, nie dotrzymano jednak terminu. Do prac włączyli się więc rodzice, mieszkańcy dzielnicy, nauczyciele i młodzież z ogromnym zapałem porządkujący zarówno wnętrze szkoły, jak i teren po budowie.

Lata 1963 - 1974

  • 23 października 1963r. dokonano uroczystego otwarcia szkoły.

Przewodniczący Prezydium Rady Miejskiej w Pruszkowie Ryszard Hil przecinając biało–czerwoną wstęgę podkreślił, że jest to już 707 „tysiąclatka” w kraju.

Na dowód tego w mury szkoły wstawiono tablicę pamiątkową z napisem „Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

Pierwszym kierownikiem szkoły został P. Andrzej Rokita, nadzorujący osobiście przebieg prac budowlanych. Pełnił tę funkcję do roku 1974.

Lata 1974 - 1977

Zmiana na stanowisku, dyrektorem zostaje nauczycielka tej szkoły P. Henryka Pilecka, pozostając na stanowisku do roku 1977.

Lata 1977- 1989

W 1977r. nowym dyrektorem zostaje P. Krystyna Banach, piastując urząd do 1989 roku.

Lata 1989- 2001

Od 1989 do 2001 roku funkcję dyrektora sprawowała P. Krystyna Kowalczyk, z którą nasza szkoła weszła w nowe tysiąclecie.

Rok 1997 Nadanie szkole imienia nowej patronki Marii Konopnickiej.            https://sp10pruszkow.edupage.org/files/konopnicka2.jpg

Lata 2001- 2005

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora.
Nowym dyrektorem, wybranym w wyniku konkursu zostaje młody nauczyciel, od początku pracy zawodowej związany z tą szkołą – P. Beata Polakiewicz.

Pani dyrektor, jak i jej poprzednicy kontynuowała i pielęgnowała szkolne tradycje, wypracowane przez wiele lat istnienia szkoły.

Każdy z wymienionych dyrektorów dbał o to, aby szkoła brała czynny udział w życiu środowiska lokalnego. Młodzież uczestniczyła
w imprezach miejskich i wojewódzkich, konkursach, uroczystościach i spartakiadach, często zajmując czołowe lokaty. Uczniowie również chętnie zrzeszali się w ówcześnie działających organizacjach, takich jak: ZHP, LOP, SKS, PCK, działały też liczne koła zainteresowań.

Lata 2005 - 

Od 1 września 2005 roku funkcję dyrektora szkoły, bardzo energicznie pełni doświadczony nauczyciel
P. Mirosława Śliwińska.

 

Rok 2013 -  rokiem jubileuszu obchodów 50-cio lecia istnienia Szkoły.

Dokładnie  50 lat temu w dniu 23 października 1963r. dokonano uroczystego otwarcia szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa