Wtorek 23.09.2014

Wiadomości

 • WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

  STYPENDIUM SZKOLNE

   Jest to pomoc o charakterze socjalnym, która mogą otrzymać uczniowie,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł miesięcznie.

  Termin składania wniosku wraz z załącznikami upływa 12.09.2014 r

   

  WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

   

  W bieżącym roku szkolnym pomocą finansową na zakup podręczników objęci są uczniowie klas II, III i IV szkoły podstawowej (a także III klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

  Pomocy udziela się uczniom:

  • pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie t.j.539zł. ( Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych);
  • pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w Ustawie o pomocy społecznej (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.) t.j. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kląski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom:

  słabowidzącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. - Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy pierwszej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych..

  Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje uczniom klas pierwszych w przypadku jeśli uczniowie korzystają z podręcznika otrzymanego w szkole.

   

  Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się do dnia 5 września 2014 roku do godziny 12.00 w szkole do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

  Dowodem zakupu podręczników może być:

  • faktura VAT
  • paragon, rachunek
  • oświadczenie

  wniosek_wyprawka2014.doc

 •   gify litery gify litery gify litery  gify litery  gify litery  gify litery gify litery gify litery        gify litery       gify litery gify litery gify litery gify litery gify litery gify litery                                                                             ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  Godz . 9.00            KLASY:  IV, V, VI

  Godz. 10.00          KLASY :   0  i  KLASY  I

  Godz. 11.00          KLASY  :   II  i  KLASY III

   

  Zebrania z Rodzicami:

  01.09.2014r. godz. 18.00   KLASY :   0 i KLASY  I

  03.09.2014r. godz. 18.00   KLASY :   II i KLASY III

  04.09.2014r. godz. 18.00   KLASY  :  IV, V, VI

 • Już za kilka dni... Nowy rok szkolny.....

  Próby dla klas drugich 27, 28. 08 2014 r.   godz. 10.00 - 10.30

  Próba dla klas piątych 27.08.2014 r.   godz.10.00

 • UWAGA RODZICE DZIECI KLAS IV !

   SPRAWDZAJCIE PAŃSTWO,

  PODRĘCZNIKI MAJĄ PODOBNE NAZWY, WAŻNE JEST WYDAWNICTWO I AUTOR                   Religia. Szkola podstawowa klasa 4. Podręcznik. Jestem Chrześcijaninem - 0

 •          I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia  „MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT” O Puchar Prezydenta Pruszkowa

  W dniach 21 maja i 23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 10 odbyły się I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Pruszkowa w Tabliczce Mnożenia.

 • PIKNIK RODZINNY

  emotka-animowany-gif-emotikony.gif   07.06. 2014r.        

   

  DNIA 7 CZERWCA 2014R. W GODZINACH 10.00  - 15.00

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 10  W PRUSZKOWIE UL. PŁYWACKA 16

  ODBĘDZIE SIĘ  PIKNIK RODZINNY 

   

  W PROGRAMIE :

  -        SWOJSKIE JEDZENIE W DOBREJ CENIE

  -        STARA SZAFA ( KUP – WYMIEŃ )

  -        KONCERT ZESPOŁU „ BLUESMASZYNA”  GODZ. 11.00

  -        SKLEP Z ODZIEŻĄ SPORTOWĄ

  -        POKAZ MODY

  -        TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO I ZIEMNEGO

  -        GRY I ZABAWY

  -        TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

  -        POKAZ  „TERMOMIX”

  -        MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

  -        POKAZ MODY

  -        ORKIESTRA DĘTA PRUSZKOWIANKA  „KONCERT  Z OKAZJI  DNIA MAMY”  12.00

  -        POKAZ SZTUK WALKI

  -        ZUMBA

  -        DMUCHAŃCE , SKAKAŃCE

  -        SKLEP „ PEPE SHOP”

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

 • Drodzy Rodzice!

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie,

  serdecznie zaprasza na zebranie organizacyjne rodziców uczniów rozpoczynających  roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym oraz naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015.

   

  Zebrania odbędą się  02-czerwca 2014r. wg poniższego harmonogramu:

  • godz. 17.30 rodzice uczniów rozpoczynających naukę w oddziale przedszkolnym

  miejsce spotkania :Sala Nr 1

  • godz. 18.30 rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

  miejsce spotkania : Stołówka szkolna.

 • DZIEŃ OTWARTY

  Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w dniu 09.04.2014r.  

   w godz. 17.00 - 19.00                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

  W oczekiwaniu na miłe spotkanie z nauczycielem, będziecie Państwo mogli skorzystać z zajęć tenisa stołowego, ziemnego oraz obejrzeć zajęcie terapeutyczne prowadzone przez panią pedagog.

 • Szanowni Rodzice!

  Rozpoczął się okres rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015, który potrwa do 31 marca 2014 roku.

 • 10.02.2014

  Moduł Bezpieczeństwo uczniów został zmodyfikowany

 • Szanowni Państwo,

  Wasz Podatek może wesprzeć naszą Placówkę !!!

 • ZIMA W MIEŚCIE

  Akcja ,,ZIMA W MIEŚCIE 2014" w Szkole Podstawowej nr  10
  w Pruszkowie

  ( dla uczniów klas  0-VI Szkoły Podstawowej nr 9 i 10 )

  od 17 lutego do 28 lutego 2014 roku

  Rodzice, którzy są zainteresowani udziałem dzieci w Akcji Zima w Mieście   na terenie Szkoły Podstawowej nr  10 w Pruszkowie  proszeni są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA   do dnia 24 stycznia 2014 r.

  Karty są dostępne:

  - w macierzystej placówce –sekretariat szkoły lub w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie oraz na stronie internetowej SP nr 10   www sp10pruszkow.edupage.org

  Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie macierzystej  placówki do dnia:

  24 stycznia 2014 r.

  Opłaty: śniadanie + obiady  :10 dni 70 złotych,  5 dni 35 złotych

     Opłatę za obiady będzie można dokonać w terminie

  od 03 lutego  do 10 lutego 2014 r. w godzinach pracy sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie  lub wpłacić na konto: wpłata na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie:  nr 16 1060 0076 0000 3310 0017 3479  z dopiskiem:

   imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, tytułem wpłaty: Akcja Zima w mieście 2014, SP10, termin: od np.:17 lutego – 28 lutego 2014 r. lub wybrany tydzień ferii.

  Planowany czas akcji „ Zima w mieście”:

   8.00- 16.00 lub 9.00 -14.00  - od  poniedziałku do piątku

  Plik do pobrania: zimawmiescie_karta_kwalifikacyjna.doc

  PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

  „ZIMA W MIEŚCIE 2014”

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Marii Konopnickiej W PRUSZKOWIE

  ORGANIZOWANEJ W DNIACH 17.02-28.02. 2014 r.

  „Wspólna zabawa uczy, bawi, wychowuje, integruje”

   

   

  Celem programu jest:

  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście podczas ferii zimowych.
  • Zapewnienie uczestnikom właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa.
  • Propagowanie idei czynnego wypoczynku.
  • Rozbudzanie zainteresowań do różnego rodzaju zajęć sportowych.
  • Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci, kreatywności, wyobraźni i fantazji.
  • Poznawanie zabytków własnej miejscowości i najbliższej okolicy.
  • Poznawanie najbliższego krajobrazu.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, muzycznych i artystycznych dzieci.
  • Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, usprawnianie ruchowe i uodparnianie organizmu dziecka.
  • Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania i stosowania form grzecznościowych.
  • Zapewnienie wesołej i bezpiecznej zabawy.

   

  Zadania:

  •  poznawanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
  •  budowanie pozytywnych relacji z kolegami,   
  •  umiejętność stosowania zasad i regulaminów bezpieczeństwa podczas zajęć.

   

  Treści:  Zajęcia tematyczne obejmują  podstawowe formy pracy:

  • Gry i zabawy świetlicowe zaspokajające indywidualne potrzeby i  zainteresowania dzieci:
   •  zabawy tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie,
   •  zabawy i gry stolikowe
   •  gry i zabawy umysłowe
  • Zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające spostrzegawczość, pamięć, inwencję  plastyczną, oraz usprawniające  umiejętności  manualne:
  • Zajęcia muzyczne kształtujące podstawowe zdolności muzyczne i dyspozycje ogólne: zabawy taneczne ze śpiewem, wspólne śpiewanie.
  • Zajęcia czytelnicze rozwijające wyobraźnię , fantazję , odbieranie wrażeń, zapamiętywanie i uważne słuchanie.
  • Zabawy i gry sportowe ogólnorozwojowe usprawniające koordynację, zręczność, zwinność i współdziałanie w zespole.

   

  Cele do osiągnięcia:

  • Uczniowie spędzają wspólnie i bezpiecznie czas. Określone zadanie wykonują z radością, wykazując przy tym własną inicjatywę. Potrafią bawić się bezpiecznie, indywidualnie, w parach, w grupie i jako członkowie zespołu. Rozumieją wagę istnienia zasad i przepisów , stosują je na terenie szkoły  i poza nią.
  • Poznawanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego. 
  • Budowanie pozytywnych relacji z kolegami w szkole i poza szkołą.
  • Umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa i regulaminów podczas zajęć.

   

  Treści:     

  1.Bezpieczeństwo ponad wszystko

  • Spotkanie ze Strażą Miejską
  • Zasady bezpieczeństwa – konkursy
  • Podstawy pierwszej pomocy

   

  2.Uczymy się

  • Lekcje muzealne
  • Wycieczki tematyczne
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia czytelnicze
  • Zajęcia muzyczne

   

  3.Ruszamy się

  • Gry i zabawy ruchowe
  • Turnieje i zawody sportowe
  • Zabawy muzyczno-ruchowe
  • Zabawy na lodowisku*
  • Zabawy na basenie*

   

  Formy i metody pracy:

   

  • Wycieczki
  • Konkursy
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, artystycznych oraz zabawie
  • Praca w małych grupach
  • Pogadanki
  • Rozmowa kierowana
  • Rozmowa skojarzeniowa

   

  Cele do osiągnięcia:

           Uczniowie spędzają wspólnie i bezpiecznie czas. Określone zadanie wykonują z radością, wykazując przy tym własną inicjatywę. Potrafią bawić się bezpiecznie, indywidualnie, w parach, w grupie i jako członkowie zespołu. Rozumieją wagę istnienia zasad i przepisów, stosują je na terenie szkoły i poza nią.

   

  * Wycieczka  na lodowisko odbędzie się jeśli lodowisko będzie otwarte i będą chętni uczniowie.

  * Wycieczka na basen odbędzie się jeśli będą chętni uczniowie.

  Data

  Zadanie

  Sposób realizacji

  17.02.2014

   

  Integracja grupy

   

  • Inauguracja ferii.
  • „Bezpieczny wypoczynek” – ustalenie zasad i reguł. Pogadanka.
  • Wybór nazwy grupy.
  • Gra w „dwa ognie”- zabawy integracyjne na sali gimnastycznej.
  • Praca plastyczna: Logo grupy.
  • Zajęcia czytelnicze.
  • Zabawy ruchowe.

   

   

  18.02.2014

   

   

  Zdrowo na sportowo

  • Hartujemy się poprzez zajęcia na śniegu.
  • Wycieczka do MDKu -zajęcia artystyczne
  • Zajęcia plastyczne. Mój ulubiony sport zimowy.
  • Zajęcia czytelnicze.
  • Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.
  • Relaks przy muzyce.
  • Zabawy z komputerem.
  • Drama.

  19.02.2014

   

  Artyści są wśród nas

   

  • Wycieczka – Muzeum „Dulag”
  • Przegląd młodych talentów.
  • Występy artystów.
  • Zabawy taneczne.
  • Zajęcia czytelnicze.
  • Karaoke – śpiewamy piosenki.
  • Pokaz mody zimowej.
  • Bajka na do widzenia.

  20.02.2014

  Zabawy stare i nowe

  • Wycieczka do MDKu zajęcia artystyczne
  • Losowanie zabaw.
  • Przypomnienie zasad.
  • Nauka nowych zabaw.
  • Bawimy się wszyscy razem.
  • Zabawy z książką.
  • Chusta animacyjna – elementem zabawy.
  • Zabawy relaksacyjne.

  21.02.2014

  Z plastyką za pan brat

  • Wycieczka na basen „Kapry”*
  • Omówienie znanych metod plastycznych.
  • Praca z wykorzystaniem kredek pastelowych.
  • Plastelina jako masa do rzeźbienia.
  • Krajobraz zimowy – malowanie farbami.
  • Książka na zimowe wieczory.
  • Gry zespołowe na sali gimnastycznej.
  • Zajęcia z komputerem.

  24.02.2014

  Książka to najlepszy przyjaciel

  • Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Pruszkowie
  • Poznajemy książki dla dzieci
  • Konkurs „Nasze bajki i baśnie”
  • Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona postać z bajki”
  • Zajęcia czytelnicze „Czytam i recytuję”
  • Gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej
  • Zabawy z komputerem
  • Opowiadanie na pożegnanie – płyta CD

  25.02.2014

  Podróże po świecie

  • Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
  • Zabawy ruchowe-„Podróż do Afryki”
  • Zajęcia plastyczne-„Zimowa podróż na Antarktydę”
  • Zajęcia taneczne-„Podróż do Indii”
  • „Moja wakacyjna przygoda”- wspólne opowiadanie
  • Zabawy terenowe.
  • „Pakuję walizkę”- zabawy ruchowe
  • Zabawy z komputerem.

  26.02.2014

  Trochę historii mojego miasta

  • Wycieczka – Muzeum „Dulag”
  • Gry i zabawy w sali gimnastycznej
  • Zajęcia komputerowe
  • Zabawy czytelnicze – „Legendy mojego miasta”
  • Stare zdjęcia dawnego Pruszkowa
  • Zajęcia plastyczne- plan mojego miasta
  • Zabawy relaksacyjne.

  27.02.2014

  W karnawale

  • Gry i zabawy w sali gimnastycznej
  • Zajęcia plastyczne – „Maska Karnawałowa”
  • Zabawy taneczne – „Wesoły Karnawał”
  • Konkurs – „Malowanie Twarzy”
  • Karaoke
  • „Król i Królowa Balu” -bal karnawałowy

  28.02.2014

  Super koledzy i koleżanki

  • Wyjście na lodowisko w Pruszkowie*
  • Przedstawienie kukiełkowe- „Chcę mieć przyjaciela”
  • Zajęcia plastyczne – „Portret mojego kolegi”
  • Zabawy ruchowe – „Magiczne słowa”
  • Zajęcia czytelnicze – „Paweł i Gaweł”
  • Gry zespołowe na sali gimnastycznej – Koszykówka
  • Konkurs – „Wybieramy najmilszego kolegę
  • Zabawy relaksacyjne
 • Spotkania z wychowawcami

    Środa (22.01) czwartek (23.01) - zgodnie z harmonogramem odbędą
  się spotkania 
   wychowawców z  rodzicami.

 • W niedzielę 12 stycznia 2014 r. w godz. 12;30-20;00 odbędzie się w naszej szkole  22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  W naszej szkole gramy już po raz 9 .

  W tym roku współpracują z nami: Karate Klub Pruszków,  Szkoła Tańca „Jaremi” J. Korycki, Orkiestra Dęta ,,Pruszkowianka”, Przedszkole nr 13 z Pruszkowa oraz pruszkowskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1,
  Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.  

   

  PROGRAM 22 FINAŁU WOŚP W SP NR 10

  12 stycznia 2014 r

   

  GODZINA

  PUNKT PROGRAMU

  12;30

  Wielki start 22 Finału WOŚP

  12;35-12;40

  Piosenki w wykonaniu Julii  Grzelińskiej z kl. V A

  12:45-12:50

  Tańce przygotowne z okazji 50-lecia SP 10

  13.00-13.10

  Występ dzieci z Oddziału Przedszkolnego O A, O B

  13;15-13.20

  Występ Julii Wojdygi z kl. V A

  13.30-13.45

  Piosenki w wykonaniu uczniów klasy I A,

  13;45-13;50

  Alicja Kasprowicz ucz. Społecznego Gimnazjum w Pruszkowie

  14;00-14;10

  Występ uczniów z SP 10  w ramach zajęć unijnych

  14.15-14.30

  Występ uczniów  klasy III C

  14:40-14;50

  Występ uczniów z klasy IV A i IV B

  15.00-15.30

  Występ dzieci z Przedszkola nr 13

  15.30-15.50

  SP NR 2- Pokaz tańca nowoczesnego

  15;55-16;00

  Studio tańca DEKADANCE

  16.00-16.20

  Występ uczniów z SP nr 1

  16.30-17.00

  Występ uczniów z Gimnazjum nr 4

  17.10-17.30

  KARATE  KLUB  PRUSZKÓW

  17;35-17;40

  Występ Huberta Piekart z klasy VI A

  17.40-18;00

  Występ uczennic z klasy VA/ A.Otłowska,W.Włodarczyk, M.Wojciuk, P.Paska. Studio Tańca Grace

  18.00-18.15

  Szkoła Tańca Jaremi J. Korycki

  18.30-19.00

  Występ uczniów z Zespołu Szkół nr 1-Piosenki do tekstów J.Tuwima

  19;10-19;50

  Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Pruszkowianka

  20.00

  Światełko do nieba. Pokaz sztucznych ogni.

   

  W trakcie imprezy trwającej na sali gimnastycznej, na terenie szkoły będążnorodne imprezy towarzyszące: kawiarnia, tenis stołowy, loteria fantowa, aukcja oraz przedstawienie pt. ,,Nić Ariadny”.     Życzymy udanej zabawy!

 • Poznaj oceny swojego dziecka

  Wtorek 17.12. 2013r - spotkania z nauczycielami w godzinach 17.00 - 19.00

 • Projekt „Dążymy ku rozwojowi”  obejmuje uczniów klas I-III

 • Zebrania z rodzicami

  W dniach 20 i 21.11. 2013r. odbędą się zebrania z rodzicami, zgodnie z harmonogramem podanym przez wychowawców.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa