Poniedziałek 30.11.2015

Wiadomości

 • POMOC DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA W SIESTRZENI

   

  Choć okres jesienno-zimowy póki co nie dał się zwierzętom we znaki, to jest to mimo wszystko najtrudniejsza pora roku dla schroniskowych czworonogów. Ich zapotrzebowanie na karmę jest o wiele większe niż w sezonie letnim, a wsparcie darczyńców jest ciągle potrzebne. Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych w jaką mogą włączyć się dzieci. Mogą mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków zwierząt ma znaczenie. Dlatego prosimy wszystkie dzieci, rodziców i pracowników szkoły o włączenie się w naszą akcję. Pokażmy dzieciom, że dzielenie się tym co mamy - to dobry nawyk.

  Siestrzeń jest to wieś oddalona od Pruszkowa ok. 20km. Schronisko istnieje tam od ok. 2004 roku i znajduje się pod opieką fundacji SFORA. Ze względu na lokalizację schroniska, które znajduje się w samym środku lasu, a także bardzo słabą promocję - niewiele osób wie o jego istnieniu. W przytulisku znajduje się ponad 40 psów i kilka kotów, które od lat czekają na swoją adopcję.

  Dlatego uczniowie klasy 3B z naszej szkoły postanowili zorganizować zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w SIESTRZENI. W dniach od 4 listopada 2015r – 20 listopada 2015r. prosimy o przynoszenie i składowanie do pudła karmy suchej i w puszce np. Pedigree lub Chappi.

        Dziękujemy za pomoc

 •  „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

   

         

   

   

  Jest to  nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego realizacja trwała do końca lutego 2015 roku.Projekt ten to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem ogólnym jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji życia szkoły.
  Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

 • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  W ZWIĄZKU Z  DODATKOWYM DNIEM WOLNYM

   W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

   

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje, że w dniu po Wszystkich Świętych 
  ( poniedziałek 2 listopada  2015 r) szkoła zapewnia opiekę dzieciom na prośbę rodziców.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 28 października  2015 r.

  Podstawa prawna: RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej1) z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

 • Drodzy pedagodzy i współpracownicy, my uczniowie wszystkich klas szczerze uwielbiamy Was. Za Wasze serce w naszą naukę wkładane, przepraszamy też za nerwy zszargane. Dlatego, życzymy Wam w dniu święta Waszego dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiech niech na Waszych twarzach gości. By każdy z uczniów był Wam oddany, którego można by przyłożyć do rany.

 •  JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ 2.0

                           

  Szanowni Państwo, kochani rodzice

  Jest  nam miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie brała udział  w roku szkolnym 2014/2015  w programie Szkoła z Klasą 2.0   i otrzymała certyfikat  Szkoły z Klasą2.0 oraz tytuł Szkoły eksperckiej.

  Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.
  Celem programu jest propagowanie mądrego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Poprzez udział w Szkole z klasą 2.0 uczniowie, a także nauczyciele, zwiększają swoje kompetencje w tej dziedzinie.  TIK aktywizuje uczniów, pomaga im się rozwijać, zdobywać wiedzę w sposób dla nich przyjazny, skłania do samodzielnych i twórczych poszukiwań. Hasłem przewodnim ubiegłorocznej edycji było ,, Czytanie i Odkrywanie”.

  W ramach programu Szkoły z Klasą 2.0 uczniowie i nauczyciele, opracowali  Szkolny Kodeks 2.0, który określał zasady korzystania z TIK - co wolno, a czego nie wolno, jak komunikować się przy pomocy nowych technologii oraz w jaki sposób bezpiecznie korzystać z sieci.

  Program realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
  Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania  za zaangażowanie w realizację  programu następującym nauczycielom;
  p. Barbarze Wilman –Sipiera, p.  Agnieszce Wierzbowskiej, Aldonie Wielgórskiej i p. Magdalenie  Włodarczyk.

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie weźmie udział w programie "Szkoła z klasą 2.0".

 • „Wyprawka szkolna” 2015/2016

   

  W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

  Pomoc jest skierowana do trzech grup uczniów:

  1.       najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

  2.       uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

  3.       uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:

  ·         uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

  ·         uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

  ·         uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

  Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

  Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

  Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.

  Takie wytyczne wynikają z przepisów. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  Źródło: Strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-jak-obliczyc-kryterium-dochodowe.html

   

  Wnioski w terminie do 4 września należy składać w szkole. Szczegółowych  informacji udziela pedagog szkolny.

   

  Stypendium szkolne

  Jest pomocą o charakterze socjalnym, przysługuje rodzinom, w których dochód na jednego członka jest nie większy niż 456zł miesięcznie.

  Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku, należy złożyć do dnia 14 września 2015 roku  u pedagoga szkolnego.

  wniosek_o_stypendium_2015_2016.doc

  Wniosek_Wyprawka_2015_dla_uczni__lw_bez_orzeczeL___.doc

 • SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

     SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI (01.09 - 03.09.2015)

  01.09.2015 r. (wtorek)

  Klasa

  Wychowawca

  sala

  Godzina

  I a

   

  p. Wioletta Skorek

  1

  18:00

  I b

   p. Ewa Piekarz

  3

  18:00

  I c

   p. Karolina Rzewuska

  7

  18:00

  I d

   p. Beata Stosio

  Świetlica 1

  (sala nr 12)

  18:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

  02.09.2015 r. (ŚRODA)

   

  Klasa

  Wychowawca

  sala

  Godzina

  II A

  p. Magdalena Włodarczyk

  7

  18:00

  II B

  p. Ewa Niewiadomska

  2

  18:00

  II c

  p. Beata Polakiewicz

  4

  18:00

  III A

  p. Agnieszka Wacławek

  3

  18:00

  III B

  p. Barbara Barańska

  1

  18:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

  03.09.2015 r. (CZWARTEK)

   

  Klasa

  Wychowawca

  sala

  Godzina

  IV a

  p. Jadwiga Strzelecka

  8

  18:00

  IV b

  p. Magdalena Rusak

  2

  18:00

  V a

  p. Agnieszka Wierzbowska 

  7

  18:00

  V b

  p. Krzysztof Garbaty

  10

  18:00

  V c

   p. Jolanta Zielińska

   

  6

  18:00

  VI a

  p. Dorota Jaworska

   

  5

  18:00

  VI b

  p. Marcin Wojciechowski

   

  Biblioteka

  18:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • NOWY ROK SZKOLNY

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Pruszkowie

  Serdecznie zaprasza  01 września  2015r.,

  na INAUGURACJĘ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

         godz.    9.00      -  klasy IV-VI

         godz.  10.00      -  klasy II-III

         o godz. 11.00    - spotkanie uczniów klas I
                                           z wychowawcami w salach
                                    
         godz.  11.30      - klasy I  

  ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I  -      godz. 18.00

 • WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

   

     

  1.      Zeszyt w 3-linie (kolorowa liniatura) 16-kartkowy – 2 szt.

  2.      Zeszyt w kratkę 16-kartkowy – 2 szt.

  3.      Teczka kartonowa A4, zamykana na gumkę – 2 szt.

  4.      Piórnik:

  ·         dwa ołówki miękkie,

  ·         gumka,

  ·         temperówka,

  ·         linijka,

  ·         kredki,

  ·         nożyczki,

  ·         klej w sztyfcie

  5.      Ryza papieru do xero

  6.      Obuwie na zmianę – biała podeszwa

  7.      Strój gimnastyczny – biała koszulka, ciemne spodenki

  8.      Ręczniki papierowe – 1 rolka

  9.      Chusteczki higieniczne pakowane w pudełko

   

   

  Materiały do zajęć plastycznych – decyzja o zakupie zostanie podjęta na zebraniu rodziców.

   

  Zeszyt 32-kartkowy w kratkę na dzienniczek ucznia !

   

  Zeszyty powinny być podpisane i obłożone w okładkę.

  Wszystkie przybory, które należą do ucznia muszą być podpisane.

   

   

 • Drodzy Rodzice,

   

  W imieniu własnym, Rady Rodziców jak i wszystkich dzieci uczęszczających do naszej szkoły -kieruję najserdeczniejsze podziękowania do wszystkich rodziców, dziadków i przyjaciół szkoły, którzy włączyli się w organizację i uczestniczyli w pikniku szkolnym, który miał miejsce 13.06.2015r.

   

   

  Dzięki Państwa zaangażowaniu i hojności udało nam się zebrać  kwotę niemal 3 tysięcy złotych, które zostaną zagospodarowane na rzecz wszystkich uczniów naszej szkoły. Przeznaczenie środków zostanie ustalone wspólnie z Dyrekcją Szkoły podczas pierwszego spotkania nowej Rady Rodziców we wrześniu 2015r. – o czym poinformujemy Państwa na kolejnych zebraniach rodziców już w nowym roku szkolnym.

   

   

  Jednocześnie w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, pragnę jeszcze raz  podziękować wszystkim, którzy wspierali nas w pracy na rzecz naszej szkoły przez cały rok.

  Pragnę również  życzyć wszystkim dzieciom i ich rodzinom- bezpiecznych, słonecznych, spokojnych, pełnych dobrej zabawy i radości WAKACJI.

  Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się ponownie  z „bateriami naładowanymi do pełna” i wystartujemy  pełni entuzjazmu do pracy w nowy rok szkolny  - tym razem 2015/2016.

   

   

  wakacje_slonce

  Czego sobie i Państwu życzę

  Z pozdrowieniami

  Przewodnicząca Rady Rodziców

  Joanna Ignaciuk

   

   

 • "Serce jest bogactwem,

  którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje."

  Gustaw Flaubert

   

  Mija kolejny rok szkolny. Skladamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za współpracę, za okazywaną przez Panstwa zyczliwość i przyjazną dłoń, która nas wspierała w pracy podejmowanej dla dobra dzieci.

   

  Bardzo dziękujemy za dobre serce, które pochyla sięnad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.

   

  Dziękując za okazywaną pomoc liczymy na dalszą ofiarność i współpracę 
  służącą dobu całej społeczności szkolnej.

   

  Życzymy wspaniałych wakacji

                                     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie

  Mirosława Śliwińska

  Barbara Wilman- Sipiera  

              

   

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  UROCZYSTE        ZAKOŃCZENIE      ROKU   SZKOLNEGO    2014/2015     26.06.2015r

  Oddziały przedszkolene  i klasy pierwsze - godz. 9.00

  Klasy drugie i trzecie - godz.10.00

  Klasy czwarte i piąte- godz. 11.00

 •  

  Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie SP 10 serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Sportowy, który odbędzie się 13.06.2015 r. w godzinach 10.00 - 15.00

   

 • Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających

  naukę w szkole w roku szkolnym 2015/2016

   

   

  28-maja 2015r. o godz. 17.00 

   w Szkole Podstawowej Nr 10,  odbędzie się spotkanie  Rodziców

  uczniów  rozpoczynających naukę  w kasie I w roku szkolnym 2015/2016. 

  Serdecznie Zapraszamy.

   

 • INFORMACJA DYREKTORA W ZWIĄZKU Z  DODATKOWYM DNIEM WOLNYM

   W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje, że w dniu 5 czerwca 2015 r.( piątek po Święcie Bożego  Ciała) szkoła zapewnia opiekę dzieciom na prośbę rodziców.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 29 maja  2015 r.

 • Dobre rady na elektroodpady- ogólnopolski konkurs -Auraeko.

  Zbiórka elektrośmieci w naszej szkole trwa do 30.04.2015.  auraeko organizacja odzysku sa

   

   

   

  Koordynatorem akcji jest świetlica szkolna.

                 

   

  http://www.elektrorady.pl/

   

 • SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI 16.04.2015 R.

  16.04. 2015r. odbedą się spotkania z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Klasa

  Wychowawca

  Sala

  Godzina

  O A

  p. Katarzyna Grzelińska

  Oddział przedszkolny

                18;00 Dzień otwarty

  O B

  p. Karolina Rzewuska

  Oddział przedszkolny

                18;00  Dzień otwarty

  I A

  p. Magdalena Włodarczyk

  Sala nr 7

  18;00 Zebranie I a

  I B

  p. Ewa Niewiadomska

  Świetlica

  18;00 Zebranie I b

  I C

  p. Beata Polakiewicz

  Sala nr 4

  18;00 Zebranie I c

  II a

  p. Agnieszka Wacławek

  Sala nr 3

  17;30 Zebranie kl. II a

  II b

  p. Barbara Barańska

  Sala nr 2

  17;00-17;30 Dzień otwarty

  17;30-18;00- Zebranie kl. II b

  18;00-19;00 Dzień otwarty

  IV A

  p. Agnieszka  Wierzbowska

  Biblioteka

  18;00 Dzień otwarty

  IV B

  P. Krzysztof Garbaty-

  Sala nr 8

  17;00-18;00 Dzień otwarty

  18;00 Zebranie kl. IV b

  IV C

  p. Jolanta Zielińska

  Sala nr 6

  17;00-18;00 Dzień otwarty

  18;00 Zebranie klasy IV c

  VA

  p. Dorota Jaworska

  Sala nr 5

  17;00-19;00 Dzień otwarty

  V B

  p. Grzegorz Kwasiborski

  Stołówka

  17;00-19;00 Dzień otwarty

  III A, VIA

  p. Ewa Piekarz

  Sala nr 1

  17;00- Zebranie klasy VI a 18;00-19;00 Dzień otwarty

  III B,VIB

   

  p. Wioletta Skorek

  Stołówka

  17;00 Zebranie klasy VI b

  18;00-19;00 Dzień otwarty

   

 • INFORMACJA DYREKTORA W ZWIĄZKU Z WIOSENNĄ PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje,
  że w dniach 2, 3 i 7 kwietnia 2015 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom na prośbę rodziców.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 27 marca 2015 r.

 • SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

  Znalezione obrazy dla zapytania sprawdzian szóstoklasisty 2015 termin       Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia o ocenianiu.   

  – 1 kwietnia 2015 r. (środa) 

   część 1.– język polski i matematyka – godz. 9:00

  część 2.– język obcy nowożytny – godz. 11:45 

  Sprawdzian jest co roku organizowany dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

  Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia

  – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 

   

  WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

  Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

  • z całej części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  • z całej części drugiej, czyli z języka obcego.

  Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu - obok stopni wystawionych przez nauczycieli - stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

  źródło CKE

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa