Sobota 07.05.2016

Wiadomości

 •      shining_star.gif       u.gif  w.gif  a.gif g.gif  a.gif   shining_star.gif
  UWAGA KONKURS DLA RODZICÓW

  Zapraszamy wszystkich RODZICÓW-uczniów Szkoły Podstawowej nr 10

  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  

  Miasto moje Pruszków, a w nim dzielnica Gąsin!

   

  REGULAMIN_KONKURSU_PLASTYCZNEGO_2016.doc

 • Informacja dla rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje: 

  02.05. 2016 r.- (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
  Jednocześnie szkoła  na prośbę rodziców zapewnia  dzieciom opiekę, organizując zajęcia opiekuńcze w godz. 6:30-17:30.
  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 27 kwietnia 2016 r. 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)
   

 •  

  wielkanoc-ruchomy-obrazek-0152 Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
  pełnych wiary, nadziei i miłości,
   
  serdecznych spotkań z najbliższymi
  radosnego nastroju,
                             oraz Wesołego Alleluja życzą:

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
  pracownicy oraz uczniowie
  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Pruszkowie.

   Wielkanoc, 2016r. 

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  W DNIACH 24 29 MARCA 2016 R.

  (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje, że w dniach  24, 25 oraz 29 marca 2016 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom na prośbę rodziców, organizując zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 8;00-15;00.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 22.03.2016 r. , podając dzień oraz godziny w jakich dziecko będzie objęte opieką w szkole.

   

 • Sprawdzian dla klas VI

  INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

  W PRUSZKOWIE

   W ZWIĄZKU Z  DODATKOWYM DNIEM WOLNYM  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

   

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje: 05.04. 2016 r.- (wtorek) odbędzie się  Sprawdzian dla Klas VI . Tego dnia  w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednocześnie szkoła  na prośbę rodziców zapewnia  dzieciom opiekę, organizując zajęcia opiekuńcze.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 31 marca  2016 r.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

   

 • Uwaga !

  Rodzice dzieci 6-letnich, którzy chcą aby ich dziecko realizowało tylko 5-godzinne roczne przygotowanie przedszkolne, składają wniosek w przedszkolach miejskich.

  Po zakończeniu rekrutacji Prezydent Miasta Pruszkowa wyznaczy placówki oświatowe, w których będzie realizowane roczne przygotowanie przedszkolne na 5 godzin. (tzw. „zerówki”).

 •  

   

  FERIE ZIMOWE w okresie:  01-12  lutego 2016r.

   

  Szanowni Państwo,

  w tym roku szkolnym „ZIMA w MIEŚCIE”

  (okres ferii zimowych),  organizowana jest

  w Szkole Podstawowej Nr 10  przy ul. Pływackiej 16.

  Zajęcia są organizowane dla uczniów:

  Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 9.

   

  KARTĘ ZAPISU można pobrać w sekretariacie

  SP-10 i SP-9 i po jej wypełnieniu dostarczyć bezpośrednio do Szkoły Podstawowej Nr 10.

   

  Koszt „zimowiska”   110,00 złotych za 2 tygodnie.

   

  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20-stycznia 2016r.

   

  W ofercie:

  II śniadanie

  Obiad

  Wycieczki.

   

   Zapraszamy!

  ZIMA_W_MIESCIE_2016.doc

   

   

   

  PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY AKCJI „ ZIMA W MIEŚCIE”

  ORGANIZOWANIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10  W PRUSZKOWIE W DNIACH 01.02 – 12.02.2016r.

  POD HASŁEM „ 100 lecie naszego miasta”

  CELE ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ
   

  Budzenie zainteresowań naszym miastem.

   

  Wycieczki piesze połączone ze zwiedzaniem miasta, warsztatami,  lekcjami muzealnymi (poznanie historii Fabryki Ołówków, Muzeum Starożytnego Hutnictwa,  Muzeum Dulag 121) , spotkania z ciekawymi ludźmi Pruszkowa.

   

  Wychowawcy grup

   

   

  1.      Poznanie najbliższego środowiska.

  2.      Kształtowanie wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego.

  Rozwijanie różnych form aktywności ruchowej i umysłowej.

  Rozgrywki sportowe: tenis stołowy, siatkówki, piłka nożna, Unihokej, gry zespołowe, szachy

  Wychowawcy grup

  Dobór gier i zabaw do możliwości i zainteresowań dzieci.

  Zabawy ruchowe z elementami współzawodnictwa, zabawy na śniegu.

  Wychowawcy grup

  Wycieczki piesze do sali zabaw „ Alladyn”.

  Wdrożenie uczniów do zdrowego współzawodnictwa.

  Zabawy zimowe na lodowisku w MDK, zabawy na śniegu na terenie boiska szkolnego.

  Wychowawcy grup

  Doskonalenie pływania, zabawy w wodzie –basen Kapry

  Instruktorzy pływania

  3.      Rozwijanie osobowości dzieci poprzez pobudzanie inwencji twórczej.

   

  Dążenie do rozwijania kreatywności uczniów.

  Prace plastyczne:

  „ Ja i moje  miasto Pruszków”.

  „Moje marzenia- moje miasto za 100 lat ”.

  „ Pocztówka z Pruszkowa”. Kolorowanki tematyczne

   Wychowawcy grup

   

   

   

  Wyrażanie środkami przekazu stanów emocjonalnych.

   

   

   

   

  „ Z uśmiechem mówię prawdę” – rozmowa.

  Wychowawcy grup

   

   

   

   

   

   

  „ Sztuka rozwiązywania konfliktów” –  burza mózgów .

  „ Co mi się zdarzyło miłego” – burza mózgów.

  Zabawy integracyjne na sali gimnastycznej, zabawy ogólnorozwojowe.

  „ Nasze przyjaźnie” – burza mózgów.

  Stymulowanie procesów wyobraźni twórczego działania

  Wdrożenie do rozpoznawania wzorów postępowania.

   

   

  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, muzycznych i artystycznych.

  Zajęcia w pracowni komputerowej -

  „ Herb miasta”.

  „Moje miasto” - próby tworzenia prezentacji multimedialnej.

  Bezpieczne korzystanie z komputera
   i Internetu

  Wychowawcy grup

  Konkurs plastyczny „   Mój pomysł na herb Pruszkowa”      ”.

  Wychowawcy grup

   

   

   

  Wychowawcy grup

  „Co wiem o moim mieście ” – konkurs.

   

  Konkurs karaoke, bal maskowy (konkurs na najciekawszy strój), talent show, wizyta w bibliotece szkolnej, wyszukiwanie informacji na temat miasta Pruszkowa.

  4.      Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

  Zapoznanie z różnymi dziedzinami sztuki.

  Udział w organizowanych zajęciach w MDK

  Kierownik zimowiska

  Umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów.

  „ Inny nie znaczy gorszy” – rozmowa.

  Wychowawcy grup

  „Czy trudno być tolerancyjnym?” – rozmowa.

  Zabawy w kole z użyciem form grzecznościowych , chusta animacyjna.

  5.      Ewaluacja

   

  Kronika zimowiska

  Kierownik zimowiska/wychowawcy

 • HARMONOGRAM FERII

   

                                                                                     

   

  Lp.

  01.02

  02.02

  03.02

  04.02

  05.02

  8.00-8.30

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  8.30-9.00

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

  9.00-11.00

  Inauguracja przydział grup.

   Omówienie zasad bezpieczeństwa

  10.00 – 12.00

  Wyjście na basen

   Gr. I, II, III, IV. (chętne dzieci)

   

  Dzieci, które nie idą na basen pozostają w szkole – filmy animowane, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe

   

  10.00 – 13.00

  Wyjście do MDK – gr I, II, III, IV – zajęcia manualne, techniczne.

  Wyjście do muzeum Dulag 121 – Nasza mapa Pruszkowa.

  Tura I – gr I, II –

  10.00 – 11.30

  Tura II – gr III, IV – 12.00 – 13.30

  Tenis stołowy, zabawy ruchowe, gry zespołowe

  9.30-10.30

  Spotkanie ze Strażą Miejską” Bezpieczeństwo

  Podczas ferii zimowych.

   

  11.00 – 13.00

  Wycieczka do fabryki ołówków gr I, II, III, IV

  11.15-13.30

   Zabawy na śniegu – boisko szkolne    ( gr I, II, III, IV)

  13.30 – 14.00

  Obiad

  Obiad

  Obiad

  Obiad

  Obiad

  14.00 - 14.30

  Zajęcia  czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  14.30 - 15.30

  I  Pruszków dawniej i dziś – film, zaj. tematyczne

  II  Zajęcia komputerowe

  III  Filmy animowane

  IV  Unihokej, tenis stołowy

   

  I  Gry zespołowe –siatkówka, piłka nożna

  II  Zajęcia tematyczne Pruszków dawniej i dziś, film, ciekawostki III  Zajęcia plastyczne

  IV  Zajęcia muzyczne - karaoke

  I  Zajęcia komputerowe

  II  Zajęcia  plastyczne

  III  Zajęcia ruchowe - zabawy z piłką

  IV  Zajęcia tematyczne Pruszków dawniej i dziś, film, ciekawostki

   

  I Zajęcia plastyczne

  II Gry planszowe, klocki

  III Unihokej

  IV Zajęcia plastyczne

   

  I  Zajęcia sportowe – tenis stołowy

  II  Zajęcia muzyczne - karaoke

  III  Zajęcia tematyczne Pruszków dawniej i dziś – film, ciekawostki

  IV  Gry planszowe, klocki

  15.30 - 16.00

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu

   

  Lp.

  08.02

  09.02

  10.02

  11.02

  12.02

   

  8.00-8.30

   Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

  Schodzenie się dzieci

   

  8.30-9.00

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

  I śniadanie

   

  9.00-13.00

  Spotkanie z ciekawą osobą. Zajęcia na terenie placówki.

  Wycieczka do Muzeum Starożytnego Hutnictwa – Kuźnia

  Tura I – gr. I, II –

  10.00 – 11.00

  Tura II – gr. III, IV –

  11.15 – 12.15

  Karaoke, zabawy z piłką, tenis stołowy

  10.00 – 13.00

  Wyjście do MDK – gr I, II, III, IV – zajęcia manualne, techniczne.

   10.00 – 12.00

  Wyjście na basen

   Gr. I, II, III, IV. (chętne dzieci)

   

  Dzieci, które nie idą na basen pozostają w szkole – filmy animowane, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe

   

  Zajęcia plastyczne

  gr. I, II, III ,IV

  9.00-10.30

   

   

  Bal karnawałowy 10.30- 12.30 gr. I, II, III ,IV

   

  12.30-13.00

  Zajęcia releksacyjne

  gr. I, II, III . IV

  13.00-14.00

  Spotkanie ze Strażą Miejską” Bezpieczeństwo

  Podczas ferii zimowych.

  Spotkanie ze Strażą Miejską” Bezpieczeństwo

  Podczas ferii zimowych.

   

   
   

  13.30 – 14.00

  Obiad

  Obiad

  Obiad

  Obiad

  Obiad

   

  14.00 -14.30

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

   

  14.30 – 15.30

  I  Zajęcia  plastyczne

  II  Gry zespołowe

  III  Zajęcia  komputerowe

  IV Szachy, gry planszowe

  I  Zajęcia ruchowe -berek

  II  Szachy, gry planszowe

  III  Zajęcia plastyczne

  IV Zajęcia komputerowe

   

  I Zajęcia plastyczne

  II Zajęcia komputerowe

  III Gry zespołowe z piłką

  IV  Zajęcia plastyczne

  I Tenis stołowy

  II Zajęcia plastyczne

  III Szachy, gry planszowe

  IV Filmy animowane

  Rozgrywki sportowe

  gr. I, II, III, IV

   

  Uroczyste zakończenie zajęć.

   

   

  15.30 -16.00

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu.

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu.

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu.

  Porządkowanie sali

  Rozchodzenie się do domu.

  Porządkowanie, zabawy relaksacyjne. Rozchodzenie się do domu.

   

 • 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - podsumowanie

   

  24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                                                              
   Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele „ Dziesiątki”

  Znalezione obrazy dla zapytania wośp balon wośp grafika

  Mierzymy wysoko

  10 stycznia 2016r. już po raz 11 graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

  Dzięki Waszej ofiarności, wsparciu i pracy udało się nam zebrać i przekazać na konto Fundacji WOŚP

  41 184,77 zł.

  „ Dziękujemy za piękną, pełną wzajemnego szacunku, miłości i tolerancji orkiestrową niedzielę. Dzięki takim chwilom świat jest jeszcze piękniejszy a one same dodają nam sił, aby pokonywać wszystkie przeciwności losu.”

  Jurek Owsiak

  Dyrekcja Szkoły oraz Szef sztabu  Nr.581 składają serdeczne podziękowania wolontariuszom, gościom którzy swoimi występami i pokazami uświetnili ten dzień, darczyńcom dzięki którym nasze licytacje i loteria fantowa znacznie wzbogaciły orkiestrowe konto, rodzicom których smakołyki przekazane do orkiestrowej kawiarenki zaspokoiły głód i osłodziły orkiestrowy trud. Nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólną pracę przy organizacji i przebiegu 24 Finału WOŚP.

  Z orkiestrowym pozdrowieniem  „Sie ma” 

    Mirosława Śliwińska

     Barbara Wilman- Sipiera

     Beata Polakiewicz              

   

   

   

   

   

   

   

  Znalezione obrazy dla zapytania darmowe obrazy choinka w lesie grafika

   

 •   WOŚP 2016                  

   Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele Szkoły

      Już niedługo 10 stycznia 2016r. po raz 24 zagra
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

     Nasza „10” już po raz 11 zagra razem z Orkiestrą. Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze
                              w drugą niedzielę stycznia.
                   My też przyłączamy się do tej szlachetnej akcji.

  24 Finał odbywa się pod hasłem „ Mierzymy wysoko- Pediatria, godna opieka ludzi w podeszłym wieku.”

  Gorąco zapraszamy wszystkich do współpracy. Nasz sztab liczy na Państwa pomysły, pomoc i wsparcie. Wasza obecność razem z Nami w tym dniu, a także przekazane gadżety, fanty, przedmioty które wzbogacą naszą aukcję, loterię i kawiarenkę staną się naszym wspólnym udziałem w 24 finale.

  Jak co roku od 11 lat bawmy się wspaniale i dołóżmy nasz  wkład do tych 650 milionów którymi przez 23 lata Wieka Orkiestra wsparła polską medycynę.

        Z orkiestrowym pozdrowieniem „ Sie ma”

          Dyr. Mirosława Śliwińska

          Dyr. Barbara Wilman- Sipiera

           Szef sztabu  Beata Polakiewicz

 • POMOC DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA W SIESTRZENI

   

  Choć okres jesienno-zimowy póki co nie dał się zwierzętom we znaki, to jest to mimo wszystko najtrudniejsza pora roku dla schroniskowych czworonogów. Ich zapotrzebowanie na karmę jest o wiele większe niż w sezonie letnim, a wsparcie darczyńców jest ciągle potrzebne. Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych w jaką mogą włączyć się dzieci. Mogą mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków zwierząt ma znaczenie. Dlatego prosimy wszystkie dzieci, rodziców i pracowników szkoły o włączenie się w naszą akcję. Pokażmy dzieciom, że dzielenie się tym co mamy - to dobry nawyk.

  Siestrzeń jest to wieś oddalona od Pruszkowa ok. 20km. Schronisko istnieje tam od ok. 2004 roku i znajduje się pod opieką fundacji SFORA. Ze względu na lokalizację schroniska, które znajduje się w samym środku lasu, a także bardzo słabą promocję - niewiele osób wie o jego istnieniu. W przytulisku znajduje się ponad 40 psów i kilka kotów, które od lat czekają na swoją adopcję.

  Dlatego uczniowie klasy 3B z naszej szkoły postanowili zorganizować zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w SIESTRZENI. W dniach od 4 listopada 2015r – 20 listopada 2015r. prosimy o przynoszenie i składowanie do pudła karmy suchej i w puszce np. Pedigree lub Chappi.

        Dziękujemy za pomoc

 •  „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

   

         

   

   

  Jest to  nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego realizacja trwała do końca lutego 2015 roku.Projekt ten to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem ogólnym jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji życia szkoły.
  Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

 • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  W ZWIĄZKU Z  DODATKOWYM DNIEM WOLNYM

   W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

   

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie informuje, że w dniu po Wszystkich Świętych 
  ( poniedziałek 2 listopada  2015 r) szkoła zapewnia opiekę dzieciom na prośbę rodziców.

  Ewentualne zapisy proszę kierować do wychowawców klas do 28 października  2015 r.

  Podstawa prawna: RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej1) z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

 • Drodzy pedagodzy i współpracownicy, my uczniowie wszystkich klas szczerze uwielbiamy Was. Za Wasze serce w naszą naukę wkładane, przepraszamy też za nerwy zszargane. Dlatego, życzymy Wam w dniu święta Waszego dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiech niech na Waszych twarzach gości. By każdy z uczniów był Wam oddany, którego można by przyłożyć do rany.

 •  JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ 2.0

                           

  Szanowni Państwo, kochani rodzice

  Jest  nam miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie brała udział  w roku szkolnym 2014/2015  w programie Szkoła z Klasą 2.0   i otrzymała certyfikat  Szkoły z Klasą2.0 oraz tytuł Szkoły eksperckiej.

  Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.
  Celem programu jest propagowanie mądrego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Poprzez udział w Szkole z klasą 2.0 uczniowie, a także nauczyciele, zwiększają swoje kompetencje w tej dziedzinie.  TIK aktywizuje uczniów, pomaga im się rozwijać, zdobywać wiedzę w sposób dla nich przyjazny, skłania do samodzielnych i twórczych poszukiwań. Hasłem przewodnim ubiegłorocznej edycji było ,, Czytanie i Odkrywanie”.

  W ramach programu Szkoły z Klasą 2.0 uczniowie i nauczyciele, opracowali  Szkolny Kodeks 2.0, który określał zasady korzystania z TIK - co wolno, a czego nie wolno, jak komunikować się przy pomocy nowych technologii oraz w jaki sposób bezpiecznie korzystać z sieci.

  Program realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
  Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania  za zaangażowanie w realizację  programu następującym nauczycielom;
  p. Barbarze Wilman –Sipiera, p.  Agnieszce Wierzbowskiej, Aldonie Wielgórskiej i p. Magdalenie  Włodarczyk.

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie weźmie udział w programie "Szkoła z klasą 2.0".

 • „Wyprawka szkolna” 2015/2016

   

  W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

  Pomoc jest skierowana do trzech grup uczniów:

  1.       najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

  2.       uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

  3.       uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:

  ·         uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

  ·         uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

  ·         uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

  Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

  Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

  Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.

  Takie wytyczne wynikają z przepisów. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  Źródło: Strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-jak-obliczyc-kryterium-dochodowe.html

   

  Wnioski w terminie do 4 września należy składać w szkole. Szczegółowych  informacji udziela pedagog szkolny.

   

  Stypendium szkolne

  Jest pomocą o charakterze socjalnym, przysługuje rodzinom, w których dochód na jednego członka jest nie większy niż 456zł miesięcznie.

  Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku, należy złożyć do dnia 14 września 2015 roku  u pedagoga szkolnego.

  wniosek_o_stypendium_2015_2016.doc

  Wniosek_Wyprawka_2015_dla_uczni__lw_bez_orzeczeL___.doc

 • NOWY ROK SZKOLNY

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Pruszkowie

  Serdecznie zaprasza  01 września  2015r.,

  na INAUGURACJĘ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

         godz.    9.00      -  klasy IV-VI

         godz.  10.00      -  klasy II-III

         o godz. 11.00    - spotkanie uczniów klas I
                                           z wychowawcami w salach
                                    
         godz.  11.30      - klasy I  

  ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I  -      godz. 18.00

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa