Środa 04.03.2015

Wiadomości

 • Ekologiczny pojemnik na odpady.

  Oto ekologiczny pojemnik na odpady, którego projektantem jest uczeń klasy I c Tymon Puczyński. Wykonawca –firma ,,Puczyński - mała architektura”. Gratulacje dla naszego projektanta.

  Mamy nadzieję, że jego projekt wzbudzi ogromne zainteresowanie .

                            

 • 25.02.2015

  Moduł Rekrutacja do klas pierwszych został zmodyfikowany

                                             

 • 23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

     gify fajerwerki                                                       gify fajerwerki

   

  ZEBRANA KWOTA TO  29.025,90 zł.

  BARDZO DZIĘKUJEMY

 • Ferie zimowe

  gify zimowe FERIE ZIMOWE  19-30 stycznia 2015r.

   

   

  Szanowni Państwo,

  w tym roku szkolnym „ZIMA w MIEŚCIE” (  okres ferii zimowych ) organizowana jest w Szkole Podstawowej Nr 9  przy ul. Mostowej 6.

  Zajęcia są organizowane dla uczniów Szkoły Nr 9 i Szkoły Nr 10.

   

  KARTĘ ZAPISU można pobrać TUTAJ    lub w sekretariacie SP-10

  i po wypełnieniu dostarczyć bezpośrednio do Szkoły Podstawowej Nr 9.

  ZIMA_W_MIESCIE_karta_zgloszenia.pdf

   

  Orientacyjny koszt „zimowiska”  ok. 110,00 złotych.

  Zgłoszenia przyjmowane są w SP nr 9 do dnia 09-stycznia 2015r.

   

  w przypadku zapytań podajemy telefon do SP-9   22/758-67-48

 • 23 Finał WOŚP

  11 stycznia 2015 r. zapraszamy wszystkich,  już po raz 10 w naszej szkole

   na 23 Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.

  Gramy w godzinach 13.00 - 20.00

  Zapraszamy!                                      

   

   

   

   

   

 • Informacje o sprawdzianie dla szóstych.

  Drodzy  szóstoklasiści !

  Informacje na temat sprawdzianu, który odbędzie się 1 kwietnia 2015 r . zamieszczone  są pod linkiem

   

  http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

 • 01.12.2014

   W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0.

 • Spotkania z rodzicami

     W dniach 19.11(środa) oraz 20.11. 2014(czwartek) odbyły się zebrania z rodzicami.

 • 11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • 05.11.2014

  Zmiana numeru konta dla RR przy Szkole Podstawowej

 • 23.10.2014

  Moduł Samorząd Uczniowski/ ZHP został zmodyfikowany

 • Z najlepszymi życzeniami

  Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 
  Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy.
  Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące
  jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

                                                                                          Samorząd Uczniowski

 • Zbieramy i zapraszamy do zbierania, każdy kto zechce pomóc, może przynieść nakrętki do szkoły lub przekazać je uczniom naszej szkoły.        

  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynią się powiększenia ilości zebranych nakrętek.

 • WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE

  STYPENDIUM SZKOLNE

   Jest to pomoc o charakterze socjalnym, która mogą otrzymać uczniowie,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł miesięcznie.

  Termin składania wniosku wraz z załącznikami upływa 12.09.2014 r

   

  WYPRAWKA SZKOLNA 2014 /2015

   

  W bieżącym roku szkolnym pomocą finansową na zakup podręczników objęci są uczniowie klas II, III i IV szkoły podstawowej (a także III klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

  Pomocy udziela się uczniom:

  • pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie t.j.539zł. ( Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych);
  • pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w Ustawie o pomocy społecznej (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.) t.j. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kląski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom:

  słabowidzącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. - Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy pierwszej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych..

  Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje uczniom klas pierwszych w przypadku jeśli uczniowie korzystają z podręcznika otrzymanego w szkole.

   

  Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się do dnia 5 września 2014 roku do godziny 12.00 w szkole do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

  Dowodem zakupu podręczników może być:

  • faktura VAT
  • paragon, rachunek
  • oświadczenie

  wniosek_wyprawka2014.doc

 •          I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia  „MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT” O Puchar Prezydenta Pruszkowa

  W dniach 21 maja i 23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 10 odbyły się I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Pruszkowa w Tabliczce Mnożenia.

 • PIKNIK RODZINNY

  emotka-animowany-gif-emotikony.gif   07.06. 2014r.        

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

 • Drodzy Rodzice!

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie, serdecznie zaprasza na zebranie organizacyjne rodziców uczniów rozpoczynających  roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym oraz naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015.

 • Szanowni Rodzice!

  Rozpoczął się okres rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015, który potrwa do 31 marca 2014 roku.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa