Sobota 22.11.2014

Wiadomości

 • Spotkania z rodzicami

     W dniach 19.11(środa) oraz 20.11. 2014(czwartek) odbedą się zebrania z rodzicami.

 • 11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • 05.11.2014

  Zmiana numeru konta dla RR przy Szkole Podstawowej

 • 23.10.2014

  Moduł Samorząd Uczniowski/ ZHP został zmodyfikowany

 • Z najlepszymi życzeniami

  Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 
  Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy.
  Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące
  jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

                                                                                          Samorząd Uczniowski

 • Zbieramy i zapraszamy do zbierania, każdy kto zechce pomóc, może przynieść nakrętki do szkoły lub przekazać je uczniom naszej szkoły.        

  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynią się powiększenia ilości zebranych nakrętek.

 • WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

  STYPENDIUM SZKOLNE

   Jest to pomoc o charakterze socjalnym, która mogą otrzymać uczniowie,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł miesięcznie.

  Termin składania wniosku wraz z załącznikami upływa 12.09.2014 r

   

  WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

   

  W bieżącym roku szkolnym pomocą finansową na zakup podręczników objęci są uczniowie klas II, III i IV szkoły podstawowej (a także III klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

  Pomocy udziela się uczniom:

  • pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie t.j.539zł. ( Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych);
  • pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w Ustawie o pomocy społecznej (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.) t.j. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kląski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom:

  słabowidzącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. - Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy pierwszej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych..

  Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje uczniom klas pierwszych w przypadku jeśli uczniowie korzystają z podręcznika otrzymanego w szkole.

   

  Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się do dnia 5 września 2014 roku do godziny 12.00 w szkole do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

  Dowodem zakupu podręczników może być:

  • faktura VAT
  • paragon, rachunek
  • oświadczenie

  wniosek_wyprawka2014.doc

 •          I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia  „MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT” O Puchar Prezydenta Pruszkowa

  W dniach 21 maja i 23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 10 odbyły się I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Pruszkowa w Tabliczce Mnożenia.

 • PIKNIK RODZINNY

  emotka-animowany-gif-emotikony.gif   07.06. 2014r.        

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

 • Drodzy Rodzice!

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie, serdecznie zaprasza na zebranie organizacyjne rodziców uczniów rozpoczynających  roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym oraz naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015.

 • Szanowni Rodzice!

  Rozpoczął się okres rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015, który potrwa do 31 marca 2014 roku.

 • 10.02.2014

  Moduł Bezpieczeństwo uczniów został zmodyfikowany

 • Szanowni Państwo,

  Wasz Podatek może wesprzeć naszą Placówkę !!!

 • ZIMA W MIEŚCIE

  Akcja ,,ZIMA W MIEŚCIE 2014" w Szkole Podstawowej nr  10
  w Pruszkowie

  ( dla uczniów klas  0-VI Szkoły Podstawowej nr 9 i 10 )

  od 17 lutego do 28 lutego 2014 roku

  Rodzice, którzy są zainteresowani udziałem dzieci w Akcji Zima w Mieście   na terenie Szkoły Podstawowej nr  10 w Pruszkowie  proszeni są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA   do dnia 24 stycznia 2014 r.

  Karty są dostępne:

  - w macierzystej placówce –sekretariat szkoły lub w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie oraz na stronie internetowej SP nr 10   www sp10pruszkow.edupage.org

  Plik do pobrania: zimawmiescie_karta_kwalifikacyjna.doc

  PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

  „ZIMA W MIEŚCIE 2014”

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Marii Konopnickiej W PRUSZKOWIE

  ORGANIZOWANEJ W DNIACH 17.02-28.02. 2014 r.

  „Wspólna zabawa uczy, bawi, wychowuje, integruje”

   

   

  Celem programu jest:

  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście podczas ferii zimowych.
  • Zapewnienie uczestnikom właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa.
  • Propagowanie idei czynnego wypoczynku.
  • Rozbudzanie zainteresowań do różnego rodzaju zajęć sportowych.
  • Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci, kreatywności, wyobraźni i fantazji.
  • Poznawanie zabytków własnej miejscowości i najbliższej okolicy.
  • Poznawanie najbliższego krajobrazu.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, muzycznych i artystycznych dzieci.
  • Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, usprawnianie ruchowe i uodparnianie organizmu dziecka.
  • Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania i stosowania form grzecznościowych.
  • Zapewnienie wesołej i bezpiecznej zabawy.

   

  Zadania:

  •  poznawanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
  •  budowanie pozytywnych relacji z kolegami,   
  •  umiejętność stosowania zasad i regulaminów bezpieczeństwa podczas zajęć.


   

 • W niedzielę 12 stycznia 2014 r. w godz. 12;30-20;00 odbędzie się w naszej szkole  22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  W naszej szkole gramy już po raz 9 .

  W tym roku współpracują z nami: Karate Klub Pruszków,  Szkoła Tańca „Jaremi” J. Korycki, Orkiestra Dęta ,,Pruszkowianka”, Przedszkole nr 13 z Pruszkowa oraz pruszkowskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1,
  Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.  

   

  W trakcie imprezy trwającej na sali gimnastycznej, na terenie szkoły będążnorodne imprezy towarzyszące: kawiarnia, tenis stołowy, loteria fantowa, aukcja oraz przedstawienie pt. ,,Nić Ariadny”.     Życzymy udanej zabawy!

 • Projekt „Dążymy ku rozwojowi”  obejmuje uczniów klas I-III

 • Śniadanie w szkole

  W naszej  szkole bardzo dbamy o zdrowe odżywianie uczniów.

  W minionym tygodniu we wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki  na ten temat. Uczniowie przypomnieli zasady zdrowego odżywiania oraz to,  jaką rolę dla prawidłowego rozwoju odgrywa I i II śniadanie.

  Aby przekonać uczniów o potrzebie  zdrowego odżywiania, Pani Dyrektor Mirosława Śliwińska przygotowała  wszystkim uczniom oraz pracownikom Szkoły II śniadanie. 

 • TENIS 10 ŻYJ TENISOWO - GRAJ KOLOROWO

  tenis10.plProgram tenis 10 w naszej szkole - informacje na stronie świetlicy.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa