Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

 

Aktywna edukacja

 

Program „Aktywna Edukacja” realizowany jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 
 
Pilotaż programu odbył się w 2012/2013 roku. W ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” 400 szkół podstawowych z całego kraju wyposażono w sprzęt komputerowy. W trakcie pilotażowej edycji programu wypracowano rozwiązania organizacyjne i dobre praktyki, które nasz program będzie wykorzystywał w następnych latach. 
 
Program„Aktywna Edukacja” jest także etapem przygotowującym szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego odpowiedzialnością.W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzacje szkół. Dlatego ambicją programu jest przygotowanie uczestników do określenia własnych potrzeb i umiejętnego wykorzystania dotacji. 
 

źródło:  ORE, CEO

 

Plakat

http://creativecommons.pl/2012/06/plaka

Przedstawiamy Wam specjalny, otwarty plakat Creative Commons Polska o licencjach CC, który w komiksowy sposób tłumaczy jak działa wszystkie sześć licencji. Plakat opracował dla nas grafik i plakacista Piotr Chuchla, a wszystkie części składowe jak i całość plakatu są dostępne w otwartym formacie wektorowym (SVG). t-o-licencjach-cc/

KODEKS TIK

W naszej szkole:

 

 1. W przypadku osób, które dotąd nie miały kontaktu z komputerami, urządzeniami multimedialnymi pomagamy im, wykazując dużo cierpliwości
 2.  Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły.
 3. Mamy dostęp do zasobów sieci internetowej w godzinach pracy szkoły w wyznaczonych miejscach, pod opieką i za zgodą nauczyciela.
 4. Korzystając z komputerów w szkole stosujemy się do regulaminów oraz do poleceń nauczyciela.
 5.  Nauczyciele w miarę potrzeb wykorzystują przenośne zestawy komputerowe na zajęciach z wszystkich przedmiotów.
 6. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów ułatwiających uczenie się.
 7. Uczymy się przez zabawę, wykorzystując gry i programy edukacyjne dostosowane do wieku.
 8. Nauczyciele korzystają z wiedzy i doświadczeń uczniów w pracy z TIK.
 9. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie, przestrzegając praw autorskich, a zatem: podajemy źródło, autora; podczas zbierania informacji w sieci korzystamy tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.
 10. Sprawdzamy wiarygodność stron z których korzystamy w sieci, jak również poprawność  uzyskanych informacji (podręczniki, prasa, materiały biblioteczne itp.)
 11. Zgłaszamy nadużycia w sieci: oszustwa, nieprawidłowości, błędy, itp.
 12. Rodzice, nauczyciele, uczniowie mają możliwość komunikowania się między sobą za pośrednictwem skrzynek e-mailowych. Zakres kontaktu określają nauczyciele w porozumieniu z zainteresowanymi.
 13. Telefony komórkowe w czasie lekcji są wyłączone lub wyciszone, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu zajęć (w wyjątkowych sytuacjach można korzystać za zgodą nauczyciela). W czasie sprawdzianów i kartkówek telefonów komórkowych używać nie wolno.
 14. Mamy udział w tworzeniu strony internetowej klasy. Na stronie szkoły zamieszczamy aktualne informacje, a w ich redagowaniu biorą udział chętni uczniowie pod  kierunkiem nauczyciela.
  1. Korzystamy z portali internetowych w sposób bezpieczny dla siebie i innych:
   • nie podajemy nikomu haseł do swoich kont;
   • nie udostępniamy zdjęć, poufnych informacji swoich danych i danych innych osób – informacje te, mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób;
   • nie ściągamy z sieci plików niewiadomego pochodzenia, nie otwieramy plików przesłanych prze nieznane osoby – zagrożenie wtargnięcia wirusa, który może spowodować utratę danych lub ich kradzież;
   • nie korzystamy ze stron nieodpowiednich do wieku.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa