Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

Szkoła z Klasą 2

SZKOŁĄ Z KLASĄ 2.0

 W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0.
 Jest to już  piąta odsłona programu, natomiast my po raz pierwszy bierzemy w nim udział. Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0  prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Trwa cały rok szkolny- od września 2014 do sierpnia 2015. 

5 listopada odbyło się spotkanie otwierające, w którym uczestniczyli:

·         Mirosława Śliwińska-  dyrektor szkoły

·         Barbara Wilman-Sipiera- zastępca dyrektora, koordynator programu i nauczyciel przyrody w klasach IV-VI

·         Agnieszka Wierzbowska- nauczyciel języka polskiego w klasach IV-VI

·         Aldona Wielgórska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel bibliotekarz

·         Magdalena Włodarczyk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

·         Barbara Barańska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki, nauczyciel wspomagający Zespół 2.0

Ustalono również, że w trakcie roku szkolnego odbędą się 3 spotkania zespołu – otwierające, po pierwszym semestrze i podsumowujące na koniec realizacji programu. W razie potrzeby, koordynator może wyznaczyć dodatkowe spotkanie po uprzednim zawiadomieniu członków.

Członkowie zespołu komunikują się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej.
Nasza szkoła po raz pierwszy angażuje się w realizacje programu Szkoła z klasą 2.0.Mamy nadzieję, że nasz udział w programie przyniesie pozytywne efekty poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, wzbogacanie zasobów szkoły oraz wdrażanie nowych programów.

ZASOBY SZKOŁY: 

Sprzęt komputerowy i inny

1 pracownia komputerowa z 15 stanowiskami –Windows 7.

Laptopy 11

 6 komputerów w salach lekcyjnych

4 komputery w świetlicy szkolnej

3 tablice interaktywne

1 aparat cyfrowy

8 rzutników, 2 skanery, mikroskop z kamerą, 2 mini kamery,

8 odtwarzaczy DVD

Szkolna strona internetowa, na bieżąco uaktualniana

Nauczyciele korzystający z TIK

w nauczaniu i mogący służyć pomocą innym

Barbara Wilman-Sipiera-nauczyciel przyrody, koordynator programu Szkoła z klasą 2.0

Magdalena Włodarczk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aldona Wielgórska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Barańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki

Dorota Jaworska -  nauczyciel języka angielskiego

Ewa Piekarz -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz  plastyki

Wioletta Skorek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Umiejętności pozostałych nauczycieli

Podstawowa znajomość pracy z tablicą interaktywną

Podstawowa znajomość programów pakietu Office- Exel, Word, Power Point

Podstawowa znajomość pracy z programem: Art. Rage, Tux Paint, Drawing for children, Draw, Writer,

Podstawowa znajomość programów pakietu Office- Exel, Word, Power Point

Pierwsze kroki w Scratch’u

Główny cel:

Sprawne posługiwanie się technologią informacyjno- komunikacyjną przez nauczycieli.

Potrzeby szkoły

Potrzeby szkoły to: wymiana komputerów w pracowniach lekcyjnych,  które służą nauczycielom podczas prowadzenia zajęć,  modernizacja komputerów w  bibliotece szkolnej

Plan działania w roku szkolnym 2014/2015

Działania dyrektora:

Nasi e-nauczyciele:

1.       Wsparcie i organizowanie szkoleń  dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK

2.       Wykorzystywanie nowoczesnych technologii na lekcjach

3.       Wzajemna wymiana doświadczeń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

4.       Wyposażanie nauczycieli w narzędzia TIK

Działania koordynatora:

1.       Opracowanie planu działania szkoły

2.       Wspieranie nauczycieli i dyrektora w realizacji zadań

3.       Zorganizowanie debaty szkolnej

4.       Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu 2.0

5.       Podsumowanie pracy zespołu.

Działania nauczycieli:

1.       Angażowanie się w realizację zadań i projektów

2.       Realizacja wybranych ścieżek

3.       Prezentacja projektów podczas Festiwalu 2.0

Działania uczniów:

1.       Angażowanie się w realizację zadań i projektów

2.       Prowadzenie blogów 

 

Szkolny koordynator programu Szkoła z klasą 2.0

Barbara Wilman-Sipiera

 

 

Fotogaleria 

opracowanie kodeksu- szkolny album fotograficzny

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa