Poniedziałek 22.10.2018

Aktualności

Bezpieczeństwo w sieci Pierwsza pomoc Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczne ferie Grypa Kleszcze - jak się bronić? Światowy Dzień bez Tytoniu Bezpieczeństwo a mój rower Komunikat MEN: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów. WAKACJE / ICE – skrót, który ratuje życie

Światowy Dzień bez Tytoniu

Przestrzeganie przed skutkami nałogu  wymaga  mówienia, przypominania, pokazywania, udowadniania,  przemawiania do emocji, apelowania do rozumu… 

"Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając"

Owidiusz (łac. Publius Ovidius Naso; 43 p.n.e.–17 n.e.) – rzymski poeta

 Niezależnie od płci, wieku, predyspozycji genetycznych palenie papierosów warto rzucić, ale jeszcze lepiej w ogóle nie zaczynać. No i mieć na uwadze to, że ryzyko, związane z nałogowym paleniem jest ogromne. O czym przypominamy z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu, obchodzonego od lat w dniu 31 maja…Bluete in Aschenbecher.jpg        

 http://pl.wikipedia.org

             

Dzień

31 maja

Kraje

 ONZ

Typ święta

międzynarodowe

Znaczenie

zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia

Inne nazwy

Światowy Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień bez Tytoniu

Podobne święta

Światowy Dzień Rzucania Palenia

    

Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia stara się w tym dniu zwrócić uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Według danych WHO w ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano w naszym kraju stopniowe ograniczenie spożycia tytoniu. Mimo to palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłych Polaków. Dym tytoniowy zawiera 4000 różnych substancji chemicznych, w tym kilkaset toksycznych i co najmniej 50 o udowodnionym działaniu rakotwórczym. U palaczy występują trzy grupy chorobowe, które rzadko pojawiają się u niepalących, tj. rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał przed 50. rokiem życia. Ponadto istnieje cała lista tzw. chorób odtytoniowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z liczbą wypalanych papierosów.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”. WHO informuje, że jednen na dziesięć papierosów wypalanych na świecie pochodzi z czarnego rynku. Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi nie tylko zaognia światową epidemię tytoniu i powiększa powiązane z nią konsekwencje zdrowotne, ale ma także wpływ na bezpieczeństwo poprzez finansowanie zorganizowanej przestępczości. Nielegalne wyroby tytoniowe zachęcają młodych ludzi do eksperymentowania i korzystania z tytoniu, ponieważ są tańsze. 

Korzyści zdrowotne są łatwo mierzalne

Mnóstwo korzyści wynika z zaprzestania palenia, a w odniesieniu do wielu poważnych chorób korzyści te pojawiają się  krótko po rzuceniu nałogu. Już po roku, ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w przypadku byłych palaczy jest nawet o połowę mniejsze.. Od 5-15 lat po rzuceniu palenia ryzyko udaru mózgu zostaje zredukowane do poziomu występującego u niepalących. Po 10 latach od rzucenia palenia ryzyko raka płuc spada o połowę, a w przypadku raka jamy ustnej, gardła, przełyku, pęcherza moczowego, szyjki macicy i trzustki prawdopodobieństwo zachorowania zmniejsza się. 

31 maja to ważna data  - dzień, który służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.

 Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentruje się na innym aspekcie tej globalnej epidemii.Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.

Służy ono uwrażliwieniu społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, które stanowi zagrożenie dla podstawowego celu Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, jakim jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postepowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Stanowisko takie wynika z faktu, iż nielegalny handel wyrobami tytoniowymi:

1. Jest problemem gospodarczym.

Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z tytułu niepobranych należności podatkowych Biuro OLAF Komisji Europejskiej (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) szacuje na co najmniej 10 mld euro, natomiast Europol (Europejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro.

Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generuje straty finansowe przedsiębiorców spowodowane nieuczciwą konkurencją i spadkiem sprzedaży wyrobów legalnych .

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.

Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi szkodzi także politycznym inicjatywom ukierunkowanym na ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych (w szczególności wśród grup szczególnie podatnych, takich jak młodzież i osoby o niskich dochodach). 

3. Jest zagrożeniem dla prawa i porządku publicznego.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest działalnością niskiego ryzyka, która przynosi wysokie zyski i w związku z tym jest szczególnie atrakcyjna dla zorganizowanych grup przestępczych, co sprzyja wzmacnianiu już istniejących i powstawaniu nowych szajek, oddziałujących w negatywny sposób na różne obszary funkcjonowania państwa i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. 

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest zarówno krajem docelowym, krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym dla nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki zachodniej UE. 

Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z prawem handlu wyrobami tytoniowymi, niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych na obszarze Polski oraznielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez Służbę Celną, Straż Graniczną, Policję i organy kontroli skarbowej.

Wspierając wysiłki służb mundurowych w tym zakresie, Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu skutków zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.

Opracowano na podstawie:

1. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

2. KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO „Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi — Kompleksowa strategia UE”

3. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012 (www.mf.gov.pl)

4. Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015 (www.mf.gov.pl)

5. Strategiczny Plan Kontroli. Założenia do opracowania planów kontroli na rok 2014 i 2015 (www.mf.gov.pl)

6. Przemyt papierosów w Polsce i krajach ościennych (www.mf.gov.pl)

7. Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych (www.pracodawcyrp.pl)

8. Stwórzmy koalicję w walce z szarą strefą (www.bcc.org.pl)

9. www.torun.psse.gov.pl

10. http://zatrzymacprzemyt.pl

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień bez tytoniu

Znalezione obrazy dla zapytania 31 maja dzienbez tytoniu    

naukawpolsce.pap.p

Znalezione obrazy dla zapytania 31 maja dzienbez tytoniu 

  Znalezione obrazy dla zapytania 31 maja dzienbez tytoniu

http://www.onkologia.opole.pl/  

 http://wilkow.pl/

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień bez tytoniuZnalezione obrazy dla zapytania 31 maja dzienbez tytoniu  

 

 Znalezione obrazy dla zapytania 31 maja dzienbez tytoniu

 

http://www.psse.skierniewice.com.pl/

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa