Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Podręczniki Programy nauczania

Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zajęcia edukacyjne

Tytuł programu

Autorzy programu

Wydawnictwo

Nauczyciele realizujący

Numer dopuszczenia

Numer w szkolnym zestawie

Etap edukacyjny

Oddział przedszkolny –sześciolatków

 

Wychowanie przedszkolne

„ Razem w przedszkolu.”

Jolanta Andrzejewska

 

Jolanta Wierucka

Wyd. WSiP

 

Katarzyna Grzelińska

Karolina Rzewuska

 

------------------

SP10/1 /2014/2015

Religia

Program nauczania religii ,,Jezus mnie kocha”

 

 

 

Opracowanie zbiorowe

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd.

Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

 

 

Halina Rutecka

 

AZ-0-03-/2

SP10/3/2009/2010

Etap edukacyjny

I etap edukacyjny: klasa II a, II b,

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

 

 

Wyd.WSiP

Agnieszka

Wacławek

Barbara

Barańska

 

SP10/2/2013/2014

Religia

,,W drodze do Wieczernika”

 

 

Opracowanie zbiorowe

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd.

Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

 

 

Halina Rutecka

 

SP10/8/2009/2010

Etap edukacyjny

I etap edukacyjny: klasa III a, III b

 

Edukacja wczesnoszkolna

,,Skarby” Program Edukacji Wczesnoszkolnej

B.Tichy

B.Szurawska

 

 

 

 

Juka

Ewa Piekarz

Wioletta Skorek

 

SP10/2/2012/2013

Język angielski

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej

 

A.Wieczorek, E.Skiba

Wyd.Szkolne PWN

 

Dorota Jaworska

DPN -5002-15/09

SP10/7/2009/2010

Religia

,,Jesteśmy dziećmi Bożymi”

 

 

Opracowanie zbiorowe

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd.

Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

 

Halina Rutecka

AZ-1-01/1

SP10/8/2009/2010

Etap edukacyjny

II etap edukacyjny: klasa IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b

 

Język polski

 

Klasa:

 

IV a, IV b, IV c

 

,,Jutro pójdę w świat”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Beata Surdej, Andrzej Surdej

 

 

 

 

WSiP

Jolanta Zielińska

Agnieszka Wierzbowska

 

SP10/ 2/2014/2015

Język polski

 

Klasa:

 

V a, V b

 

,,Jutro pójdę w świat”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Beata Surdej, Andrzej Surdej

WSiP

Jolanta Zielińska

 

 

SP10/3/2013/2014

Język polski

 

Klasa:

 

VI a, VI b

,,Wyspy szczęśliwe”

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI

 

Grażyna Kulesza

Jacek Kulesza

WIKING

Jolanta Zielińska

Agnieszka Wierzbowska

 

SP10/3/2012/2013

Matematyka

Klasy:

IV a, IV b, IV c

,,Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Wyd.

WSiP

Krzysztof Garbaty

 

SP10/3/2014/2015

Matematyka

Klasy:

V a, V b

,,Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Wyd.

WSiP

Krzysztof Garbaty

 

SP10/4/2013/2014

Matematyka

Klasy:

VI a, VI b

,,Matematyka wokół nas”

M.Kowalczyk, H.Lewicka, A.Drążek

Wyd.

WSiP

Krzysztof Garbaty

 

SP10/4/2012/2013

Przyroda

 

Klasy:

IVa, IV b, IV c

 

,,Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wyd.

WSiP

Jadwiga Strzelecka

 

 

SP10/ 4/2014/2015

Przyroda

 

Klasy:

Va, V b

 

,,Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej

E. Gromek,

 E.Kłos,

W.Kofta, E.Laskowska, A. Melson

Wyd.

WSiP

Barbara Wilman-Sipiera

 

SP10/5/2013/2014

Przyroda

 

Klasy:

VIa, VI b

 

,, Przyrodo Witaj”-Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

E. Gromek

E. Kłos

W. Kofta

E. Laskowska

A. Melson

Wyd.

WSIP S.A

 

Barbara Wilman-Sipiera

 

SP10/5/2012/2013

Historia

Klasy:

IVa, IV b, IV c

 

Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI SP

T. Maćkowski

Wyd.

Nowa Era

 

 

Jarosław Jeziorski

 

SP10/ 5/2014/2015

Historia

Klasy:

Va, V b

 

 

Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI SP

T. Maćkowski

Wyd.

Nowa Era

 

 

Jarosław Jeziorski

 

SP10/6/2013/2014

Historia

Klasy:

VIa, VI b

 

,,Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI SP

T. Maćkowski

 

Wyd.

Nowa Era

 

 

Jarosław Jeziorski

 

SP10/6/2012/2013

Język angielski

Klasy :

IVa, IV b, IV c

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej . II etap edukacyjny

Melanie Ellis,

Anna Rak

Wyd. Oxford University Press

Ewa Bogdanowicz

 

Dorota Jaworska

 

SP10/6 /2014/2015

Język angielski

Klasy :

Va, V b

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej . II etap edukacyjny

Melanie Ellis,

Anna Rak

Wyd. Oxford University Press

Dorota Jaworska

 

SP10/7/2013/2014

Język angielski

Klasy :

VIa, VI b

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

M.Bogucka

D.Łoś

Wyd. Pearson

Dorota Jaworska

 

SP10/7/2012/2013

Zajęcia komputerowe

Klasy:

IVa, IV b, IV c

Informatyka europejczyka

 

 

D. Kiałka

Wyd.

Helion

 

Barbara Barańska

 

SP10/7/2014/2015

Zajęcia komputerowe

Klasy:

Va, V b

Informatyka europejczyka

 

 

D. Kiałka

Wyd.

Helion

 

Barbara Barańska

 

SP10/8/2013/2014

Zajęcia komputerowe

Klasy:

VIa, VI b

Informatyka europejczyka

 

 

D. Kiałka

Wyd.

Helion

 

Barbara Barańska

 

SP10/8/2012/2013

Plastyka

Klasy:

IV a, IV b, IV c

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny (aut. programu: Beata Mikulik)

Beata Mikulik

Wyd WSip

Ewa Piekarz

 

SP10/8/2014/2015

Plastyka

Klasy:

V a, V b

 

 

,,Do dzieła „ Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

J.Lukas

K.Onak

Wyd. Nowa Era

Ewa Piekarz

Małgorzata Powązka -Jacaszek

 

SP10/9/2013/2014

Plastyka

Klasy:

VI a, VI b

 

 

,,Do dzieła „ Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

J.Lukas

K.Onak

Wyd. Nowa Era

Ewa Piekarz

Małgorzata Powązka -Jacaszek

 

SP10/9/2012/2013

Muzyka

Klasy:

IVa, IV b, IV c

 

,,Odkrywamy na nowo”. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6

M.Rykowska

Wyd. Operon

Włodzimierz Ignaczewski

 

SP10/9/2014/2015

Muzyka

Klasy:

Va,V b

 

,,Odkrywamy na nowo”. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6

M.Rykowska

Wyd. Operon

Włodzimierz Ignaczewski

 

SP10/10/2013/2014

Muzyka

Klasy:

Va, V b

 

,,Odkrywamy na nowo”. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6

M.Rykowska

Wyd. Operon

Włodzimierz Ignaczewski

 

SP10/10/2012/2013

Zajęcia techniczne

Klasy:

IVa, IV b, IV c

Program nauczania zajęć technicznych - karta rowerowa

Leszek Bakun

ART.-SZKOL

Wioletta Skorek 

 

SP10/10/2014/2015

Zajęcia techniczne

Klasy:

Va, V b

 

 

,,Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L.Łabecki

Wyd.

Nowa Era

 

Wioletta Skorek 

 

SP10/11/2013/2014

Zajęcia techniczne

Klasy:

VIa, VI b

 

 

,,Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L.Łabecki

Wyd.

Nowa Era

 

Wioletta Skorek 

 

 

 

 

 

 

SP10/11/2012/2013

Wychowanie fizyczne

Klasy:

IVa, IV b, IV c

 

Autorski program nauczania ,,Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

A.Romanowska

 

 

 

Wyd.

Korepetytor

 

Marcin Wojciechowski

 

 

SP10/11/2014/2015

Wychowanie fizyczne

Klasy:

Va, V b

 

Autorski program nauczania ,,Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

A.Romanowska

 

 

 

Wyd.

Korepetytor

 

Marcin Wojciechowski

 

 

SP10/12/2013/2014

Wychowanie fizyczne

Klasy:

VIa, VI b

 

Autorski program nauczania ,,Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

A.Romanowska

 

 

 

Wyd.

Korepetytor

 

Marcin Wojciechowski

Grzegorz Kwasiborski

 

SP10/12/2012/2013

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Klasy:

Va, VB

VIa, VI b

„Wędrując ku dorosłości „Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

T. Król

K. Maśnik

G. Węglarczyk

Wydawnictwo Rubikon

 

 

 

 

Zofia Paluchowska

DKW-4014-253A/99

 

SP10/23/2009/2010

Religia

Klasy:

IV a, IV b, IV c

 

Poznaje Boga i w niego wierzę

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

WAM Kraków

 

Halina Rutecka

 

SP10/12/2014/2015

Religia

Klasy:

Va, VB

VI a, VI b

Program nauczania religii ,,Wezwani przez Boga”

Opracowanie zbiorowe

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

WAM Kraków

 

Anna Jackowska

AZ-2-01/1

SP10/24/2009/2010

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa