Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Ewaluacja

Raport

KLIMAT SPOŁECZNY SZKOŁY

Opracowanie

Karolina Rzewuska

Krzysztof Garbaty

Jadwiga Strzelecka

 

ORGANIZACJA BADANIA

1. GRUPA BADAWCZA

- Uczniowie klas V, VI i VII

- Rodzice uczniów klas V, VI i VII

- Nauczyciele

- Pracownicy niepedagogiczni

2. NARZĘDZIA BADAWCZE

Ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ( zaczerpnięte ze strony internetowej ore)

3. PROBLEMY BADWCZE

A. WARUNKI DLA TWORZENIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

B. KLIMAT SPOŁECZNY SZKOŁY

C. EDUKACJA ZDROWOTNA

D. WARUNKI I ORGANIZACJA NAUKI I PRACY

E. SAMOPOCZUCIE W SZKOLE

4. CZAS BADANIA

Wrzesień 2017r.

Raport_-_klimat_spoleczny_szkoly.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa