Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Biblioteka w naszej szkole Program wychowawczy Plan pracy Wiadomości Ciekawe linki Lektury Zdjęcia

Program wychowawczy


Misja biblioteki:

·         biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji;

Cele bieżące:

·         biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;

·         uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;

·         kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;

Cele pośrednie:

·         biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;

·         wyrabia nawyki samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej;

Wizja:
Zadania nauczyciela bibliotekarza

·         gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;

·         tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;

·         udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;

·         planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej     i medialnej;

·         doskonalenie warsztatu swojej pracy;

·         umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;

·         dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców;

Procedury osiągania celów:

bibliotekarz jako:

·         nauczyciel i wychowawca;

·         doradca;

·         animator kultury;

·         opiekun;

Badanie obszarów pracy biblioteki szkolnej poprzez:

·         badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów – testy, ankiety, konkursy;

·         kontrola stanu czytelnictwa uczniów;

·         poszukiwanie i podejmowanie dyskusji na temat lektury domowej;

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa