Poniedziałek 16.07.2018

Aktualności

Stołówka

    KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_W_STOŁÓWCE_SZKOLNEJ_2017.doc

STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

Intendent (22) 758 69 84

Jadwiga Karolak

sp10pruszkow@wp.pl

***

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 KOSZT OBIADU: – 4,50 zł.

KOSZT OBIADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

ROK 2017/2018

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Liczba dni obiadowych w miesiącu

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena

81.00zł

 

 

 

54 zł 90 zł 90 zł 81 zł 81 zł 58 zł 50 gr

 

 

Zasady zgłaszania nieobecności dziecka i odliczeń za nieobecność

Sposób zgłaszania nieobecności dziecka:

- Do godz. 9.00 rano tego samego dnia (osobiście lub telefonicznie), co pozwoli na odliczenie niezjedzonego obiadu.

- Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych szkoły- zgłasza nauczyciel.

Sposób rozliczenia miesięcznego z tytułu nieobecności:

- Jeśli nieobecność ma miejsce od pierwszego dnia nowego miesiąca – przy dokonywaniu opłaty miesięcznej, kwota zostaje odpowiednio pomniejszona.

- Jeśli nieobecność występuje w trakcie miesiąca, za który już została dokonana pełna wpłata – niezjedzone obiady zostają odliczone w następnym miesiącu.

W obu opisanych przypadkach odliczenie następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

 

W przypadku wątpliwości i niejasności prosimy o kontakt e-mailowy:

sp10pruszkow@wp.pl

WPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE

Wpłaty - należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca:

- osobiście - w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00- 16.00, ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a w środy od 10.00 – 17.30

- przelewem - na konto: 25 2490 0005 0000 4600 4530 5766 Na przelewie należy dokonać adnotacji: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.  Dowód przelewu bankowego należy przesłać na adres emailowy szkoły.

Kontakt telefoniczny: 22 758 69 84.

Kontakt e-mailowy  sp10pruszkow@wp.pl

• Przy zapisie należy wypełnić "Kartę zapisu ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie"

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ KARTY OBIADOWE
 

Mamy też jedno życzenie: aby uległy zmianie niedobre nawyki niektórych rodziców wnoszenia opłat poza terminem (po 10-tym dniu każdego miesiąca). Równocześnie mamy prośbę o przestrzeganie zasady odwoływania obiadów, zwłaszcza przy dłuższej  nieobecności dziecka - uchroni to stołówkę przed niepotrzebnie ugotowanym posiłkiem.

Przepraszamy za tę uwagę wszystkich tych, którzy dotąd przestrzegali regularnych wpłat , dziękując im równocześnie za solidność i zrozumienie.

 

UWAGA RODZICE !

        Bardzo prosimy rodziców  dokonujących wpłat za obiady przelewem o regulowanie należności  wyłącznie w miesiącu którego dotyczy przelew.

Nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica wpłat wcześniejszych oraz nadpłat.

 

 

                         

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa