Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

                    _STATUT_SP_10_.pdf   

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W PRUSZKOWIE U. PŁYWACKA 16

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział 1

Informacje o szkole

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania

Rozdział 3

Organy szkoły

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Rozdział 7

 Uczeń Szkoły

Rozdział 8

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Rozdział 9

Bezpieczeństwo w szkole i promocja zdrowia

Rozdział 10

Organizacja oddziału przedszkolnego

Rozdział 10

Ceremoniał szkoły

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa